Διεθνή

AXA: Συνεχιζόμενη ανάπτυξη στους τομείς ενδιαφέροντος στο εννεάμηνο 2017

Συνεχιζόμενη ανάπτυξη στους τομείς ενδιαφέροντος κατέγραψε η ΑΧΑ το εννεάμηνο 2017. Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, στον κλάδο Υγείας, καταγράφηκε αύξηση εσόδων 6% στα €9,4 δις, στις Γενικές ασφαλίσεις, αύξηση εσόδων Εμπορικών Κινδύνων 2% στα €13,8 δις , στα Unit – Linked, αύξηση σε ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα 9% στα €1,2 δις και στη Διαχείριση Κεφαλαίων, αύξηση εσόδων 7% στα €2,9 δις.

Ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ δήλωσε σχετικά:

«Η ΑΧΑ συνεχίζει να καταγράφει ανάπτυξη στους τομείς ενδιαφέροντος κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2017, σε ευθυγράμμιση με τη Φιλοδοξία 2020».

«Στη Ζωή & Επενδύσεις, καταγράψαμε ισχυρές πωλήσεις προϊόντων UnitLinked και αυξήσαμε τις καθαρές εισροές στην Προστασία & Υγεία, διατηρώντας τον υψηλό δείκτη περιθωρίου κέρδους νέας παραγωγής στο 40%. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, συνεχίσαμε να αυξάνουμε τα έσοδά μας στις ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων, όπως και στις λοιπές ασφαλίσεις εκτός των ασφαλίσεων αυτοκινήτου, αντικατοπτρίζοντας την πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων. Δημιουργήσαμε, επίσης, το πρώτο μας παραμετρικό προϊόν βασισμένο σε τεχνολογία blockchain, το fizzy, που αποτελεί μία καινοτόμα λύση για την ασφάλιση πτήσεων με καθυστέρηση».

«Στον τομέα της Υγείας, που αποτελεί για την ΑΧΑ στρατηγική προτεραιότητα και έναν από τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος, ενισχύσαμε την παγκόσμια ηγετική μας θέση, αυξάνοντας τα έσοδά μας για μία ακόμα φορά κατά 6%. Στη Διαχείριση Κεφαλαίων έχουμε ισχυρές καθαρές εισροές στο τρίτο τρίμηνο του έτους, με τα έσοδα μας  να αυξάνονται κατά 7% σε εννέα μήνες».

«Ο Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ της ΑΧΑ ανέρχεται στο 201%, τονίζοντας για μία ακόμα φορά την ποιότητα του ισολογισμού μας».

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η ΑΧΑ αναγνωρίστηκε ως 1η παγκόσμια Ασφαλιστική Επωνυμία για 9η συνεχή χρονιά, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των περισσότερων από 100 εκατομμύρια πελατών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ΑΧΑ, τους ανθρώπους των δικτύων διανομής και τους εταιρικούς μας συνεργάτες για αυτή τη σημαντική επιτυχία».

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα

     
Σε δισεκατομμύρια ευρώ 9M16 αναμορφωμένα* 9M17 Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση
Zωή & Επενδύσεις έσοδα

44,2

 

43,8

 

-0,9%

 

-1%

Καθαρές εισροές +4,8 +3,0
Ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα 4,8 4,8 -0,1% +0,9%
Αξία νέας παραγωγής 1,9 1,9 -1,2% +0,9%
 

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%)

40,0% 39,6% -0,4pt 0,0pt
Γενικές ασφαλίσεις έσοδα 28,4 28,3 -0,2% +1,4%
Διαχείριση κεφαλαίων έσοδα 2,7 2,9 +6,4% +6,7%
Καθαρές εισροές +18,0 +8,2
 

Συνολικά έσοδα

 

75,7

 

75,4

 

-0,5%

 

+0,1%

 
 

1Η17 αναμορφωμένα*

9M17
 
Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ 201% 201% 0pt
 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας