Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για τις Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων & Ευθύνης Εργοληπτών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων & Ευθύνης Εργοληπτών πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Νοεμβρίου, 16:00 – 19:45.

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το  εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ  δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία της ασφάλισης τεχνικών κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες του ρίσκου.

Επίσης, το σεμινάριο παρέχει συγκροτημένη επιχειρηματολογία ασφάλισης τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, ενώ βασικοί στόχοι του εστιάζουν στα οφέλη αυτής της ασφάλισης, προς όφελος όλων των συμβαλλομένων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και, κυρίως, των πελατών τους.

Προς επίτευξη των προηγούμενων στόχων του, το εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποιεί παραδείγματα, case studies και οπτικοακουστικό υλικό.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π και Property, Energy and Marine Manager της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΙG ΕΛΛΑΣ.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017. Παρέχεται έκπτωση 30% σε όσους προεγγραφούν μέχρι τις 10 Νομεβρίου.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας