Εταιρείες

Ατομικοί Λογαριασμοί ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ: Αποτέλεσμα σύμπραξης και ενότητας

«Τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη των ίδιων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθώς και των εργοδοτών, χωρίς την προσήλωση των οργάνων του Ταμείου στους στόχους του και χωρίς την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών του προσωπικού και των συνεργατών του Ταμείου», επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, κ. Χρήστος Παπαδόγιαννης, στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Ταμείο για τη δημιουργία των Ατομικών Λογαριασμών. Πιο αναλύτικά στο δελτίο Τύπου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αναφέρονται τα εξής:

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ανακοινώνει ότι την 18.7.2023 εγκρίθηκε ομόφωνα από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου (το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Συμβούλιο) αναλογιστική μελέτη που αφορά στη δημιουργία των προβλεπόμενων από το Καταστατικό του ατομικών μερίδων. Η έγκριση της μελέτης απηχεί τη σύμπνοια των εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων, και των οικείων οργανώσεών τους.
Εφόσον η μελέτη και οι αντίστοιχες καταστατικές τροποποιήσεις που θα ακολουθήσουν εγκριθούν από τις εποπτικές Αρχές, προβλέπονται τα εξής:
Για τους σημερινούς συνταξιούχους δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η σύνταξή τους θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που καταβάλλεται και σήμερα.
Για τους σημερινούς ενεργούς ασφαλισμένους, πλέον η μελλοντική τους σύνταξη θα αποτελείται από δύο τμήματα:

1. Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους μέχρι την 31/12/2023, για τα οποία η σύνταξή τους θα υπολογίζεται με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις και

2. Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους από την 1/1/2024, για τα οποία θα ισχύει η ατομική τους μερίδα, δηλαδή η σύνταξη που θα παράγεται από το άθροισμα των εισφορών του εργαζόμενου, της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης γι’ αυτόν/ην και της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου.
Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/2024 η σύνταξή τους θα προκύπτει από την ατομική τους μερίδα, δηλαδή η σύνταξη που θα παράγεται από το άθροισμα των εισφορών του εργαζόμενου, της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης γι’ αυτόν/ην και της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι εργοδότες καταβάλλουν για όλους εισφορά 6% με πλαφόν τα 1.750€. Οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πριν από την 1/1/1993 καταβάλλουν εισφορά 4% στο 12ο κλιμάκιο της ΣΣΕ δηλαδή τα 1.078€ σήμερα, ενώ οι εργαζόμενοι μετά την 1/1/1993 καταβάλλουν εισφορά 3% με πλαφόν τα 5.861€. Από 1/9/2023 το 12ο κλιμάκιο αντιστοιχεί στο 5ο κλιμάκιο της ΣΣΕ 2023-2024 και θα ανέρχεται πλέον στα 1.172€.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, κ. Χρήστος Παπαδόγιαννης, δήλωσε: «Η δημιουργία των ατομικών λογαριασμών στηρίζεται, αφενός, στο ότι η αποθεματοποίηση του Ταμείου ανέρχεται στο 88%, καθώς το Ταμείο πέτυχε να αυξήσει την περιουσία του από 320 εκατ. ευρώ που παρέλαβε μετά το άκρως ζημιογόνο για το Ταμείο PSI, στα 730 εκατ. Ευρώ. Αφετέρου, στην από την πρώτη στιγμή εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, στην επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεων και των κινδύνων, στην ψηφιακή αναβάθμιση των λειτουργιών και των υπηρεσιών, στην ολοκλήρωση του μητρώου και εν γένει στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής επικουρικής ασφάλισης.
Τίποτε από όλα αυτά όμως δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη των ίδιων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθώς και των εργοδοτών, χωρίς την προσήλωση των οργάνων του Ταμείου στους στόχους του και χωρίς την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών του προσωπικού και των συνεργατών του Ταμείου».


Διαβάστε επίσης:

Νέα εποχή για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Εύσημα στους κ.κ. Χρήστο Παπαδόγιαννη και Γρηγόρη Νικήτα

Συμφωνία ΕΑΕΕ-ΟΑΣΕ για νέα Σ.Σ.Ε. & ατομικούς λογαριασμούς ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας