Εταιρείες

Συμφωνία ΕΑΕΕ-ΟΑΣΕ για νέα Σ.Σ.Ε. & ατομικούς λογαριασμούς ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Συμφωνία ΕΑΕΕ-ΟΑΣΕ για νέα Σ.Σ.Ε. & ατομικούς λογαριασμούς ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΕΑΕΕ και ΟΑΣΕ προχώρησαν σε υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ) για τη διετία 2023- 2024, ενιαία για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, συμφώνησαν να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση της υποχρέωσης που έχει το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΕΑΕΕ αναφέρει σχετικά:

Μετά από μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων σε κλίμα συνεννόησης και συναίνεσης, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) προχώρησαν σε υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ) για τη διετία 2023- 2024.

Η ΣΣΕ λαμβάνει υπόψη της τον πληθωρισμό και περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους και αμοιβές καθώς και μία σειρά από παροχές για τους εργαζόμενους του κλάδου. Επιπλέον είναι ενιαία για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τα δύο μέρη συμφώνησαν να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση της υποχρέωσης που έχει το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (το επικουρικό ταμείο ασφάλισης των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες) για τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών. Η διαδικασία αυτή τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών.

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολίασε σχετικά: «Η φροντίδα για τους ανθρώπους της αγοράς ήταν και παραμένει πάντα προτεραιότητα για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι στο σύνολό της ιδιαίτερα ευνοϊκή. Διασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους και αποτελεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Επιπλέον, με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων – ασφαλισμένων του επικουρικού Ταμείου του ασφαλιστικού κλάδου συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία των ατομικών λογαριασμών, σύμφωνα με το Καταστατικό του και την κείμενη νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο προωθούμε τη διαφάνεια, την ανταποδοτικότητα και τη βιώσιμη λειτουργία του ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ».

Αντίστοιχα, στο δελτιο Τύπου που εξέδωσε η ΟΑΣΕ αναφέρονται τα εξής:

Υπογράφηκε την 18/7/2023 με κοινή απόφαση της ΟΑΣΕ και της ΕΕΑΕ, η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ασφαλιστικών υπαλλήλων με  έναρξη την 1/1/23 και λήξη την 31/12/2024.

Μετά το τέλος της μετενέργειας της διαιτητικής απόφασης την 2/5/2021 η Ομοσπονδία μας ξεκίνησε τις διαπραγματευτικές διαδικασίες με την ΕΑΕΕ για τη σύναψη νέας σύμβασης για τους εργαζόμενους του κλάδου μας.

Μετά από χρονοβόρες και έντονες προσπάθειες, μέσα σε ένα δύσκολο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς και σε ένα δυσμενές διεθνώς οικονομικό περιβάλλον με έντονες πληθωριστικές πιέσεις στο εισόδημα των εργαζομένων η Ομοσπονδία μας ήρθε σε συμφωνία με την ΕΑΕΕ, για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας. Η νέα συμφωνία προβλέπει αυξήσεις 4% από 1/1/23 και 3% από 1/9/2023. Το εισαγωγικό κλιμάκιο από 1/9/23 διαμορφώνεται στα 1.024 ευρώ.

Η νέα ΣΣΕ 2023-2024 διατηρεί επιδόματα και από την προηγουμένη διαιτητική απόφαση,

 • Εξέλιξη μισθολογικών κλιμακίων
 • Προϋπηρεσία σε ασφαλιστικές εταιρίες
 • Επίδομα γάμου 10%
 • Επίδομα τέκνων 7%
 • Επιστημονικά επιδόματα  ΑΕΙ  18%,  ΤΕΙ 10%
 • ΕΙΑΣ 8%, ΕΠΙ 8%
 • Έως 27 ημέρες ετήσιας άδειας.

Επίσης,  θεσμοθετούνται πρόσθετα:

 • Επίδομα τοκετού 1.000 ευρώ
 • Άδεια τοκετού 4 μηνών και δύο εβδομάδων
 • Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 230  ευρώ
 • Επίδομα ΙΕΚ Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Σπουδών που δεν έχουν εξισωθεί με ΤΕΙ  8%.
 • Επίδομα ΙΕΚ που εξισώνεται κατόπιν εξετάσεων με ΤΕΙ  10%
 • ΕΛΚΕΠΑ πενταετούς φοίτησης 10%
 • Επίδομα ξένης γλώσσας επιπέδου proficiency 8%.

Συνάδελφοι,

Θεωρούμε καθοριστικό σταθμό στη συνδικαλιστική πορεία της Ομοσπονδίας μας την υπογραφή της Κλαδική Σύμβασης κατόπιν άμεσης συμφωνίας με  τους εργοδότες.

Η νέα συμφωνία ενισχύει το εισόδημα και την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου. Η νέα ΣΣΕ 2023-2024 και οι όροι της προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και το αυξημένο επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας την επαγγελματική υπεραξία που δίνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας.

Είναι σημαντικό ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και κανόνων στην ασφαλιστική αγορά που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και ευημερία του κλάδου.

Η υπογραφή της ΣΣΕ είναι αποτέλεσμα της ενότητας, της συνεργασίας και της δυναμικής  των εργαζομένων.

Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να ενισχύσουν μαζικά τα πρωτοβάθμια σωματεία και την Ομοσπονδία μας.

Διαβάστε επίσης: Νέα εποχή για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας