Εταιρείες

Νέα εποχή για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Σε νέα εποχή μπαίνει το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, το επικουρικό ταμείο του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων (εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων), θα εφαρμοστούν από 1/1/2024 ατομικές μερίδες για τους ασφαλισμένους του. Με δελτία Τύπου που εξέδωσαν τόσο η ΟΑΣΕ όσο και η Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών ενημερώνουν τα μέλη τους για την επόμενη μέρα του Επικουρικού τους Ταμείου.

Η ανακοίνωση της ΟΑΣΕ

Συνάδελφοι,

Το Επικουρικό Ταμείο του κλάδου μας, αλλάζει σελίδα.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του Ταμείου, και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων (εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων) θα εφαρμοστούν από 1/1/2024 ατομικές μερίδες για τους ασφαλισμένους του ΤΕΑ-ΕΑΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ.

Σήμερα το Ταμείο έχει 9.731 ενεργούς ασφαλισμένους, 28.227 ανενεργούς (συνάδελφοι που έχουν περάσει  ένα μικρό μόνο διάστημα του ασφαλιστικού τους βίου στην ασφαλιστική αγορά) και 7.043 συνταξιούχους.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή διαδρομή του Ταμείου μετά την ανεξαρτητοποίησή του, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος την 1.3.2013, το Ταμείο πέτυχε να αυξήσει την περιουσία του από 320 εκατ. ευρώ που παρέλαβε, μετά το άκρως ζημιογόνο για το Ταμείο PSI, στα 730 εκατ. ευρώ σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αποθεματοποίησή του στο 88%.

Με αυτά τα δεδομένα προχωρά στην επόμενη μέρα της λειτουργίας του, εφαρμόζοντας τις ατομικές μερίδες, διασφαλίζοντας τις επικουρικές συντάξεις των ασφαλιστικών υπαλλήλων και των ασφαλιστών που συμμετέχουν σε αυτό.

Τι σημαίνει όμως αυτή η αλλαγή στη λειτουργία του:

  • Για τους σημερινούς συνταξιούχους δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η σύνταξή τους θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που καταβάλλεται και σήμερα.
  • Για τους σημερινούς ενεργούς ασφαλισμένους, πλέον η μελλοντική τους σύνταξη θα αποτελείται από δύο τμήματα:
    Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισης τους μέχρι την 31/12/2023, για τα οποία η σύνταξη τους θα υπολογίζεται με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις και
    Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισης τους από την 1/1/2024 για τα οποία θα ισχύει η ατομική τους μερίδα, δηλαδή η σύνταξη που θα παράγεται από το άθροισμα των εισφορών του εργαζόμενου, της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης γι’ αυτόν/ην και της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου.
  • Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/2024 η σύνταξή τους θα προκύπτει από την ατομική τους μερίδα, δηλαδή η σύνταξη που θα παράγεται από το άθροισμα των εισφορών του εργαζόμενου, της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης γι’ αυτόν/ην και της απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου.

Σημειώνουμε ότι για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι εργοδότες καταβάλλουν για όλους εισφορά 6% με πλαφόν τα 1.750€. Οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πριν από την 1/1/1993 καταβάλλουν εισφορά 4% στο 12ο κλιμάκιο της ΣΣΕ, δηλαδή τα 1.078€ σήμερα, ενώ οι εργαζόμενοι μετά την 1/1/1993 καταβάλλουν εισφορά 3% με πλαφόν τα 5.861€. Από 1/9/2023 το 12ο κλιμάκιο αντιστοιχεί στο 5ο κλιμάκιο της ΣΣΕ 2023-2024 και θα ανέρχεται πλέον στα 1.172€. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος, Χρήστος Παραδόγιαννης
Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Πετσαλάκης

Το ενημερωτικό σημείωμα της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφαλιστών

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΑΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2013, με προσδοκία είδαμε την ανεξαρτητοποίηση του Ταμείου μας από το επικουρικό ταμείο του ΙΚΑ. Οι προσδοκίες μας δεν διαψεύστηκαν. Το Ταμείο αναδιοργανώθηκε, εκσυγχρονίστηκε και αύξησε σημαντικότατα την περιουσία του. Η αρχική περιουσία των 320 εκατ. ευρώ έχει υπερβεί τα 700 εκατ. και η αποθεματοποίηση είναι στο 88%. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκε και η ακίνητη περιουσία του. Μηνύματα αισιόδοξα. 

Το 2023 συνδέεται με τις αποφάσεις για τη νέα μορφή του Ταμείου. Το ιδρυτικό καταστατικό του προβλέπει τη δημιουργία ατομικών μερίδων για τους ασφαλισμένους του.

Οι πολύμηνες συζητήσεις κατέληξαν σε μια πρόταση για τη νέα μορφή του Ταμείου, την οποία αποδέχθηκαν και οι τρεις ιδρυτικοί φορείς του, ΕΑΕΕ (εργοδότες), ΟΑΣΕ (εργαζόμενοι), ΕΣΑ (συνταξιούχοι). Χθες η πρόταση αυτή εγκρίθηκε, ομόφωνα, και από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου. Τελεί, βεβαίως, υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμόδιων εποπτικών αρχών.   

Η νέα μορφή είναι ισορροπημένη και δίκαιη για τους σημερινούς και αυριανούς συνταξιούχους. Βρίσκεται σε αρμονία με τις προσδοκίες της πλειονότητας των ασφαλισμένων και έχει προοπτική.

Πιο συγκεκριμένα:  

Η νέα μορφή θα ισχύσει από την 1-1-2024.

Σημερινοί Συνταξιούχοι

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Οι συντάξεις μας θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με τη μορφή και τον τρόπο που καταβάλλονται και σήμερα. Έχουν ήδη υπολογισθεί με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Σημερινοί εργαζόμενοι

Η μελλοντική τους σύνταξη θα αποτελείται από 2 τμήματα (ποσά). Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους μέχρι την 31-12-2023, για το οποίο η σύνταξή τους θα υπολογίζεται με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους από 1-1-2024 για το οποίο θα ισχύει η ατομική μερίδα και η σύνταξή τους θα υπολογίζεται με βάση το ποσό που θα έχει συσσωρευθεί στη μερίδα τους (εισφορές εργαζόμενου, εισφορές εργοδότη, απόδοση επενδύσεων).

Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-2024

Η σύνταξή τους θα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που θα έχει συσσωρευθεί στην ατομική τους μερίδα (εισφορές εργαζόμενου, εισφορές εργοδότη, απόδοση επενδύσεων).

Σε ό,τι αφορά τη χρονική στιγμή. Σημαντική είναι η στιγμή που έχουν ωριμάσει οι συζητήσεις και έχουν επιτευχθεί οι συναινέσεις.

Ταυτόχρονα το Ταμείο έχει ανακεφαλαιωθεί σε καλό βαθμό. Έχουν ολοκληρωθεί δε όλες οι οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), από το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την υποχρέωση επαγγελματικής διαχείρισης των επενδύσεων, της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ.

Επίσης ολοκληρώθηκε το πλήρως μηχανογραφημένο μητρώο του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Υπάρχει πλέον η πλήρης εικόνα της ασφαλιστικής διαδρομής όλων των ασφαλισμένων και των υποχρεώσεων του ταμείου προς αυτούς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περίπου 28.000 ανενεργοί, που είναι άτομα που ήταν για μικρό μόνο διάστημα στην ασφαλιστική αγορά.

Μετά το καλοκαίρι τόσο στην προβλεπόμενη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα όσο και σε συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού είναι εφικτό θα έχουμε την ευκαιρία να περιγράψουμε αναλυτικότερα τη νέα μορφή και τις προοπτικές του Ταμείου.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Το Δ.Σ.

Διαβάστε επίσης: Συμφωνία ΕΑΕΕ-ΟΑΣΕ για νέα Σ.Σ.Ε. & ατομικούς λογαριασμούς ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας