Οικονομικά Μεγέθη

Αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων της Achmea το 2018

Η oλλανδική ασφαλιστική εταιρεία Achmea, μητρική της Interamerican, πέτυχε να βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία της το 2018 κατά 76%, με αποτελέσματα προ φόρων που έφθασαν τα 566 εκατ. ευρώ, έναντι 321 εκατ. το 2017.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 391 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 12%, ενώ και η παραγωγική ασφαλιστική δραστηριότητα έφερε μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 19,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% έναντι του 2017.

Στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνέβαλαν οι επιδόσεις στον κλάδο Συντάξεων και Ζωής, λόγω εστίασης σε χαμηλότερες δαπάνες και ο κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων, ο οποίος παρουσίασε ισχυρό Συνδυασμένο Δείκτη Ζημιών – Εξόδων (Combined Ratio) 95,5%).

Βελτιωμένα είναι και τα λειτουργικά αποτελέσματα του κλάδου Υγείας – παρά το αρνητικό πρόσημο στην υποχρεωτική ασφάλιση Υγείας – λόγω και χαμηλότερου κόστους περίθαλψης στις απαιτήσεις Υγείας προηγούμενων ετών. Ακόμη, επιτεύχθηκε ισχυρή ανάπτυξη στη Διαχείριση Επενδύσεων Achmea σε περιουσιακά στοιχεία και μειώθηκαν περαιτέρω οι βασικές λειτουργικές δαπάνες.

Η Achmea παρουσίασε πέρυσι ενισχυμένο Δείκτη Φερεγγυότητας (Solvency II, με εφαρμογή Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου) που έφθασε στο 203% – προ διανομής μερίσματος – γεγονός που την καθιστά ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο των πελατών της. Το Ενεργητικό της ανέρχεται σε 81,8 δισ. ευρώ και Ίδια Κεφάλαια της σε 9,7 δισ. ευρώ.

Ο Willem van Duin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Achmea, αναφερόμενος στα αποτελέσματα, δήλωσε: «Η Achmea δεσμεύεται στην προώθηση μιας υγιούς, ασφαλούς και μελλοντικώς βιώσιμης κοινωνίας. Πέραν των Γενικών Ασφαλίσεων και της Προστασίας Εισοδήματος, δραστηριοποιούμαστε εδώ και πολλά χρόνια στον κλάδο Υγείας και Συντάξεων. Με τη συνεργατική μας ταυτότητα συμβάλλουμε σε μια κοινωνία στην οποία μπορούν όλοι να συμμετέχουν, ακόμη και μετά από ένα ατύχημα ή αναποδιά. Φυσικά, προτεραιότητα έχει ο πελάτης.

Η βιωσιμότητα είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Η εστίαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας βρίσκεται στην καρδιά της ταυτότητάς μας. Γι’ αυτό εντάσσουμε τους Διεθνείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική μας και είμαστε μεταξύ των πρωτοπόρων όσον αφορά στην υποστήριξη των Αρχών Βιώσιμης Ασφάλισης. Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμέλιο στην ασφάλιση: μαζί μοιραζόμαστε του κινδύνους που δεν μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας.

Με τις ασφαλίσεις και τις υπηρεσίες μας διαδραματίζουμε έναν σημαντικό ρόλο στις ζωές των δέκα εκατομμυρίων πελατών μας στην Ολλανδία. Είτε είναι ο διαμοιρασμός του κινδύνου μέσω της ασφάλισης, πρόληψη ή η δημιουργία μιας καλής σύνταξης. Επιπρόσθετα της ασφάλισης και της συμβουλευτικής πρόληψης, αναπτύσσουμε καινοτόμες υπηρεσίες μέσω των οποίων βοηθάμε τους πελάτες μας. Για παράδειγμα, η Centraal Beheer εξελίσσεται σε έναν πάροχο ευρέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πρόταση για στεγαστικά δάνεια, οδική βοήθεια, τεχνική βοήθεια για τους πελάτες λιανικής και συμβουλές κυβερνοασφάλειας για τους εμπορικούς μας πελάτες. Η Zilveren Kruis παρέχει σε πελάτες λιανικής και εταιρικούς πελάτες ενεργή υποστήριξη για μεγαλύτερη ζωτικότητα και υγιέστερο τρόπο ζωής. Η Interpolis έχει αφοσιωθεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ευαισθητοποίησης του κοινού στην Ολλανδία αναφορικά με τους κινδύνους της χρήσης κινητών συσκευών στον δρόμο».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας