Διαμεσολαβούντες

“Τραβάει το αυτί” η ΔΕΙΑ στις τράπεζες

Εγκύκλιο, που αφορά στην προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα κοινοποίησε στις Διοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων η Τράπεζα της Ελλάδος στις 14 Μαΐου, με την οποία υπενθυμίζεται εκ νέου στα πιστωτικά ιδρύματα ότι «υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους με τους αποδέκτες ασφαλιστικών προγραμμάτων, ιδία δε τους δανειολήπτες».

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «όλοι οι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να κατέχουν την ειδική προς τούτο πιστοποίηση γνώσεων. Όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση». (δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο εδώ).

Η Εγκύκλιος, που υπογράφεται από το Διευθυντή της ΔΕΙΑ, κ. Σπύρο Ζάρκο, δικαιώνει τις προσπάθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΑΔΕ σημειώνουν τα εξής:
«Λάβαμε σήμερα, όλοι οι Σύλλογοι της ΕΑΔΕ, την υπ αριθμ. 462/2013 Εγκύκλιο της Τραπέζης της Ελλάδος, που αφορά τους τρόπους πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των υποκαταστημάτων των Τραπεζών.
Χαιρετίζουμε την απόφαση παρέμβασης της Εποπτικής μας Αρχής, που έλαβε σοβαρά υπ΄ όψιν  όσα με στοιχεία της καταγγείλαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη μας, καθώς και τους μακροχρόνιους και διαρκείς αγώνες μας για το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού και των εκβιαστικών πρακτικών πώλησης μέσω υποκαταστημάτων των Τραπεζών.
Εμείς, ως Σύλλογοι Διαμεσολάβησης, αλλά και τα Μέλη μας, που είναι οι άμεσοι σύμβουλοι του πολίτη καταναλωτή, θα βρούμε τους τρόπους ώστε αυτή η σαφής και τεκμηριωμένη οδηγία να γίνει πράξη παντού».

Δελτίο τύπου για το θέμα εξέδωσε και ο ΣΕΜΑ, με το οποίο «χαιρετίζει την απόφαση της ΔΕΙΑ να παρέμβει, με την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, για την καθιέρωση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων από τα τραπεζικά δίκτυα, αλλά και για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων – δανειοληπτών.
Με τον τρόπο αυτό –σημειώνεται εν κατακλείδι στο δελτίο τύπου– η αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ βάζει τέλος σε αθέμιτες πρακτικές στις οποίες επί χρόνια επέμενε MEΡΟΣ της τραπεζικής αγοράς, δημιουργώντας προβλήματα στη δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας