Διεθνή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Ομάδων Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών και Ενδιαφερόμενων μερών Επαγγελματικών Συντάξεων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία των 2 Ομάδων Ενδιαφερόμενων Μερών της EIOPA, της Ομάδας Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών (IRSG)  και της Ομάδας Ενδιαφερόμενων μερών Επαγγελματικών Συντάξεων (OPSG). Η προθεσμία για τη δημιουργία των ομάδων λήγει σε διάστημα λίγων μηνών.

Οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών θα συσταθούν για να διευκολυνθεί η διαβούλευση σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της EIOPA.

Τα μέλη της Ομάδας για τις ασφαλίσεις και τις αντασφαλίσεις (IRSG), 30 στο σύνολο, θα είναι άτομα που θα διοριστούν προκειμένου να εκπροσωπήσουν, στη σωστή αναλογία, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρείες, καταναλωτές, χρήστες υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης, εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σχετικών επαγγελματικών ενώσεων. Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη της Ομάδας θα είναι ανεξάρτητοι, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί.

Μέλη του OPSG, επίσης 30 στο σύνολο, θα είναι άτομα που θα εκπροσωπούν αναλογικά τα ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και λειτουργούν στην Ε.Ε., οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των δικαιούχων, των ΜΜΕ και των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων. Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη της θα είναι ανεξάρτητοι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων είναι η 23η Ιουνίου 23:59 hrs CET.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος βρίσκονται στην ιστοσελίδα της EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups/stakeholder-groups-selection-process-2013/index.html

Η επιλογή των μελών θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με το διορισμό τους το Σεπτέμβρη του 2013. Εφόσον τα μέλη αποδεχτούν το διορισμό τους στις Ομάδες ενδιαφερομένων μερών, θα ανακοινωθούν δημοσίως τα ονόματά τους από την EIOPA. Η πρώτη συνάντηση των Ομάδων θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και θα ακολουθήσει, στις 26 Νοεμβρίου, συνάντηση με το Συμβούλιο Εποπτών της EIOPA.  

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας