Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στον Τομέα Β΄από το ΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», το ΕΙΑΣ ανακοίνωσε τη διενέργεια των δύο σεμιναρίων, που θα διεξαχθούν στο ΕΙΑΣ με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη.

 

1ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων-Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Το σεμινάριο, διάρκεια, 8 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου: 12:00 – 20:00.

 

2ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις»

 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: 09:30 – 17:30.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής και για τα δύο σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφ/κών συμβούλων), σε υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στις πωλήσεις προϊόντων Ζωής και Ζημιών, καθώς και να είναι είτε κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε απόφοιτοι Λυκείου.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια και θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τα tests κατανόησης θα χορηγούνται από το ΕΙΑΣ «Βεβαιώσεις Περαίωσης», με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα αναγράφουν τον κωδικό έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, τον τομέα επανεκπαίδευσης, τον τίτλο /αντικείμενο του σεμιναρίου και τη διάρκεια του σεμιναρίου,για την αναγκαία επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας