Μελέτες

Παραγωγή Ασφαλίστρων 1ου διμήνου 2013

Μειωμένη κατά 13,9% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) κατά το πρώτο δίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΑΕΕ στα πλαίσια της σχετικής έρευνας* που διεξάγει μεταξύ των μελών της.

Στην παρούσα έρευνα ανταποκρίθηκαν  61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 92,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με τις νεώτερες απαντήσεις, αλλά και των αντίστοιχων του έτους 2012 ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιμα, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013 των ανωτέρω 61 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2012 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα εξής: 

Συνολικά η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €690.572.526,42 και ήταν μειωμένη κατά 13,9%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις Ασφαλίσεις Ζωής (-24,8%), η παραγωγή ασφαλίστρων των οποίων ανήλθε στα €266.711.283,60. Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών η μείωση ήταν της τάξης του 5,4%, με την παραγωγή να φτάνει τα €423.861.242,82. Από αυτά, τα €196.199.546,51 αφορούσαν στον κλάδο Αστικής ευθύνης οχημάτων, στον οποίο παρατηρήθηκε μείωση 11,2%, και τα €227.661.696,31 στους Λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών, οι οποίοι σημείωσαν αύξηση 0,4%.

Τη μεγαλύτερη μείωση (-69,5%) είχε ο κλάδος ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις.   Αν αφαιρεθεί η επίδρασή του κλάδου η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 7,1%.

Η έρευνα περιέλαβε, επίσης, και τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων. Η μηνιαία εξέλιξη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων παρουσιάζεται δεικτοποιημένη στα δύο παρακάτω γραφήματα. Η δεικτοποίηση έχει γίνει με βάση την τιμή Ιανουαρίου 2011, η οποία ορίστηκε στην τιμή 100, καταγράφεται δε η εξέλιξή της από τον Ιανουάριο του 2012 έως το Φεβρουάριο του 2013.

*Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Περισσότερα εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας