Μελέτες

Υψηλή η φορολογική επιβάρυνση των ασφαλίστρων στην Ελλάδα

H φορολόγηση είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των ασφαλίστρων, οι οποίες, με τη σειρά τους, επιδρούν στη ζήτηση για ασφάλιση και στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς. Στη χώρα μας, οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές φορολόγησης είναι μεγαλύτεροι, συγκριτικά με άλλες χώρες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, με θέμα: «Το Οικονομικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα το 2022».

Στην προαναφερθείσα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρεται ότι  οι συντελεστές του φόρου ασφαλίστρων στην Ελλάδα αυξήθηκαν τον Ιούλιο του 2015 με τον Νόμο 4334/2015, ενώ με τον ίδιο νόμο καταργήθηκαν όλες οι σχετικές φορολογικές απαλλαγές. Η κύρια απαλλαγή που διατηρήθηκε είναι στα ασφάλιστρα ζωής σε συμβόλαια με διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών (βλ. Πίνακα 1). Στη μελέτη επισημαίνεται, επίσης, ότι η φορολογική επιβάρυνση των ασφαλίστρων στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη, σε σύγκριση με άλλες χώρες, ιδίως όσον αφορά τις ασφαλίσεις ασθενειών, στις οποίες ο φορολογικός συντελεστής στις εξεταζόμενες χώρες είναι είτε μηδενικός είτε πολύ χαμηλός (βλ. Πίνακα 2).

Πίνακας 1: Φόρος ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (%)

Υψηλή η φορολογική επιβάρυνση των ασφαλίστρων στην Ελλάδα
Πηγή: ΕΑΕΕ.

Πίνακας 2: Φορολογικοί συντελεστές επί των ασφαλίστρων σε διάφορες χώρες, 2022 (%)

Υψηλή η φορολογική επιβάρυνση των ασφαλίστρων στην Ελλάδα
Πηγή: Insurance Europe. *Για συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη από 10 έτη.

Μπορείτε να δείτε τη μελέτη του ΙΟΒΕ εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας