Νομοθεσία

Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων: Για σοβαρές δυσλειτουργίες προειδοποιεί η AON GREECE

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ουσιαστικά όσα επισημαίνει η AON GREECE S.A., συμμετέχοντας στη διαβούλευση (έληξε στις 11 Ιουνίου) επί του Σχ.Ν. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή».

Επί του  Άρθρου 5  – Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, η AON GREECE S.A. επισημαίνει τα ακόλουθα στοιχεία προβληματισμού:

« – Είναι φανερή η απουσία της άποψης της ασφαλιστικής αγοράς από την προετοιμασία του νομοσχεδίου.

– Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται σε ασφάλιση στοιχείων του ενεργητικού, το οποίο περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία δεν ασφαλίζονται από συνήθη ασφαλιστήρια περιουσίας (π.χ. οχήματα). Επίσης, για τα οχήματα – μηχανήματα έργου, υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ασφάλισή τους, είτε αφορούν τη “χρήση” των οχημάτων, όπου οι ασφαλιστικές καλύψεις εκτός Αστικής Ευθύνης προς τρίτους παρέχονται από περιορισμένο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών, είτε λόγω παλαιότητάς τους.

– Τα στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό αποτιμώνται συνήθως σε τιμές κόστους παραγωγής, οι οποίες δεν αποτελούν βάση αποζημίωσης στα ασφαλιστήρια περιουσίας.

– Δεν λαμβάνει η πρόταση υπόψη ότι πολλών επιχειρήσεων το ενεργητικό βρίσκεται σε περισσότερες της μιας τοποθεσίες.

– Πολλά ασφαλιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν loss limit (ανώτατο ορίου ευθύνης) στους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη ποια θα είναι η επίπτωση ενός ζημιογόνου γεγονότος στην ασφαλιζόμενη εγκατάσταση. Η απόφαση για το όριο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως τα μέτρα προστασίας της κάθε επιχείρησης, η ιστορικότητα – σφοδρότητα αντίστοιχων φαινομένων. Αρκετές επιχειρήσεις καταλήγουν σε σχετικές αποφάσεις με βάση την έκθεσή τους στον κίνδυνο. Παράλληλα, σχετικές μελέτες μπορεί να πραγματοποιηθούν από διάφορους φορείς της ευρύτερης ασφαλιστικής αγοράς και γίνονται συνήθως αποδεκτές από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα ως προς τον σχεδιασμό του πλαισίου της ασφαλιστικής κάλυψης περιουσίας & απώλειας κερδών ενός οργανισμού. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα πραγματοποίησης ζημιάς και η πιθανή έκτασή της, θα πρέπει να συνεκτιμώνται για να κριθεί αν μια επιχείρηση είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή όχι.

– Αν παραμείνει η απαίτηση για ασφάλιση του 70% των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς όριο αποζημίωσης, η ασφαλιστική κάλυψη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους ενδεχομένως να μην καθίσταται εφικτή, λόγω μη στήριξής της από την ασφαλιστική αγορά (επάρκεια αναληπτικής ικανότητας – capacity, βέλτιστες ασφαλιστικές πρακτικές, περιορισμός του ύφους της έκθεσης στον κίνδυνο από τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως για τον κίνδυνο του σεισμού κ.α.) και στην καλύτερη των περιπτώσεων να γίνει ασύμφορα κοστοβόρα».

Εκτός από την ΑΟΝ Greece, το ΕΕΑ και την ΕΑΔΕ, στη διαβούλευση είδαμε ότι είχαν συμμετάσχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο κ. Σταύρος Δημόπουλος, ο οποίος πρότεινε να συμμετέχει στο Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών και εκπρόσωπος του Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνώμων και Διακανονιστών Ζημιών (www.hala.gr).

Από τους υπόλοιπους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης του Κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, δεν εντοπίσαμε συμμετοχή τους στη δημόσια διαβούλευση. Ειδικά η απουσία άποψης – σχολίων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σχολιάστηκε από στελέχη της αγοράς…


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας