Οικονομικά Μεγέθη

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Επενδύει στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής και σε θετικά αποτελέσματα

Στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής αλλά και σε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για το 9μηνο επενδύει η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, στο μήνυμά του, που δημοσιεύτηκε στο νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της εταιρείας, τονίζει μεταξύ άλλων:

«…Η ασφάλιση είναι μέρος της αισιόδοξης πλευράς της ζωής και, εμείς, οι άνθρωποι της ασφάλισης, έχουμε το προνόμιο να αποτελούμε τους πρεσβευτές της. Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική διατηρούμε αυτήν τη θετική οπτική: με ισχυρή θέση και οικονομική ευρωστία, με συνεχή επένδυση στους τομείς που διαμορφώνουν το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου, με διαρκώς εμπλουτιζόμενα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, κυρίως όμως με υπευθυνότητα και ανθρώπινη προσέγγιση, συνεχίζουμε μαζί σας το πολύτιμο και αισιόδοξο έργο της ασφάλισης».

Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύονται και τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου της Υδρογείου, σύμφωνα με τα οποία:

  • Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα €245,8 εκατ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2020 (€238,0 εκατ.).
  • Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε €212,5 εκατ. (€167,7 εκατ. σε χρεόγραφα και €44,8 εκατ. σε ακίνητα) από €202,5 εκατ. κατά την 31.12.2020.
  • Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €85,1 εκατ., έναντι €77,4 εκατ. κατά την 31.12.2020.
  • Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) αυξήθηκε στο 177,7% από 170,3% κατά την 31.12.2020.
  • Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €141,1 εκατ., έναντι €143,0 εκατ. κατά την 31.12.2020.
  • Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €14,5 εκατ.
  • Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €63,7 εκατ., έναντι €63,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2020).

«Η κερδοφορία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ επιτυγχάνεται περαιτέρω ενίσχυση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τους δείκτες που αποτελούν τα εχέγγυα της υψηλής φερεγγυότητας, της αξιοπιστίας και των δυναμικών προοπτικών της. Η στρατηγική μας στόχευση παραμένει επίσης αμετακίνητη», σχολιάζει ο κ. Λουκάς Κορομπίλης, Γενικός Δ/ντής της Υδρογείου, προσθέτοντας: «Στόχος της Διοίκησης παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να συνεχίσει αυτή να αποτελεί μία εταιρεία – πρότυπο στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι και μία ασφαλή δύναμη δίπλα στους συνεργάτες και ασφαλισμένους της».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας