Εκπαίδευση

Ξεκινά τον Φλεβάρη το EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου, έως και την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022, 16:00 – 19:20.

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών, είναι οι εξής:

  • Να   προσφέρει ενδεδειγμένη κατάρτιση επί του συνολικού φάσματος των εφαρμογών Risk Management, στο πλαίσιο προσομοιώσεων της τεχνικής διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων.
  • Να περιγράψει την ενδεδειγμένη δομή λήψης αποφάσεων και ασφαλιστικών επιλογών που αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν, αξιολογούν, περιορίζουν και αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους αυτούς και τις παρενέργειές τους, όταν επέλθουν.
  • Να προσφέρει εφαρμοσμένη εμπειρία συστηματικής διαχείρισης (μεγάλων) κινδύνων, προς όφελος της οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των σημαντικών δυνατοτήτων της ασφαλιστικής τεχνικής.
  • Να περιγράψει τα οφέλη εκ της συστηματικής εφαρμογής ενδεδειγμένων μοντέλων Risk Management, Insurance and Reinsurance.
  • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σύγχρονο πλαίσιο αρχών Risk Management, Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.
  • Να ενισχύσει πολύ την αντασφαλιστική τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε να το διευκολύνει κατά την άσκηση της αντασφαλιστικής τεχνικής.
  • Να εμπεδώσει δια παραδειγμάτων, εμπειριών και case studies, το συνολικό πλαίσιο Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και των πρακτικών εφαρμογών τους.
  • Να επεξηγήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τα οικονομικά δεδομένα που απαρτίζουν τους αντασφαλιστικούς λογαριασμούς συμβάσεων και συμφωνιών, με έμφαση στην ανάλυση σχεδίων αντασφαλιστικών λογαριασμών και στη λογιστική απεικόνιση τους, με ξεχωριστή αναφορά στις αναλογικές και στις μη-αναλογικές συμβάσεις.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν εξετάσεων ε την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED  SPECIALIST  in  RISK  MANAGEMENT  AND  REINSURANCE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς. Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. Πλέον των σημειώσεων αυτών, στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί το νέο βιβλίο του κου Γιάννη Κακαβίτσα, “Βασικές Αρχές της Αντασφάλισης”.

Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κ. Γιάννης Κακαβίτσας, Director, Non-Life Treaty της Εταιρείας Carpenter Turner S.A.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διδάσκουν, επίσης:

  • Ο κ. Αλέξανδρος Τέρνερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Carpenter Turner S.A.
  • Ο κ. Νίκος Γουλής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί αντασφαλιστικών θεμάτων και επί θεμάτων εκπαίδευσης στην Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.  

Το  ανωτέρω  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα  πραγματοποιηθεί  σε  περιβάλλον σύγχρονης  ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας