Εκπαίδευση

Ξεκινά στις 23 Μαΐου το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας του ΕΙΑΣ

To Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων (EIAS Certified Specialist In Property And Casualty Risk And Insurance), κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από τις 23 Μαΐου, έως και τις 15 Ιουνίου 2023.

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (διάρκειας 32 εκπαιδευτικών ωρών), θα λάβουν, κατόπιν εξετάσεων, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY AND CASUALTY RISK AND INSURANCE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, θα παρουσιασθεί η καινοτομική εφαρμογή UNQUAKE του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, η οποία εκτιμά την αντοχή κτηρίων και εγκαταστάσεων έναντι σεισμού.

Η θεματολογία

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

 • Έννοια των Ασφαλίσεων Περιουσίας και Ιστορική Αναδρομή
 • Αντικείμενο των Ασφαλίσεων Περιουσίας και Νομοθετικό Πλαίσιο που τις διέπει
 • Βασικές και Ειδικές Αρχές Ασφαλίσεων Περιουσίας
 • Πρόταση Ασφάλισης – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Ορισμοί – Γενικές εξαιρέσεις – Μη Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα, Αντικείμενα Ιδιαίτερης Αξίας, Ασφαλιστικές Καλύψεις, Γενικοί Όροι, Ειδικοί Όροι, Ειδικές Εξαιρέσεις, Μεταβολή Κινδύνου
 • Ασφαλιστήρια Κατονομαζομένων Κινδύνων και Ασφαλιστήρια Κατά παντός Κινδύνου
 • Ασφάλιση σε Α΄ Κίνδυνο, Ασφάλιση Αυξομειούμενου Ποσού, Ασφάλιση Κυμαινόμενου Ποσού
 • Ασφαλιστικά Ποσά, Συμφωνημένη Αξία, Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης
 • Ασφαλιστική και Τεχνική προσέγγιση Κτηρίου, Κτιριακές Βελτιώσεις, Περιεχόμενο, Κοινόκτητα, Κοινόχρηστα
 • Ανάληψη Κινδύνων, Στάθμιση Επικινδυνότητας, Συγκέντρωση Πληροφοριών, Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων, PML – EML – MPL
 • Εκτίμηση Τεχνολογικών και Φυσικών Κινδύνων
 • Εκτίμηση Ζημιάς, Διακανονισμός Ζημιών, Αποζημιώσεις
 • Ασφάλιση Κατοικίας, Τύποι Ασφαλιστηρίων, Σημαντικότερες Καλύψεις, Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών, Βασικές Αρχές
 • Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΕΠ), Βασικές Αρχές
 • Ειδικοί Κίνδυνοι επίκαιρου ενδιαφέροντος
 • Στοιχεία Ασφαλιστικής Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων Περιουσίας
 • Παρουσίαση της Εφαρμογής UNQUAKE του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί της αντοχής των κτηρίων έναντι του σεισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων Περιουσίας ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.

β) Ειδικότερα, στελέχη του Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο τις Ασφαλίσεις Περιουσίας και τις πολυσχιδείς διαστάσεις τους, όπως, ενδεικτικά, την αξιολόγηση κινδύνων περιουσίας, την άσκηση πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης ζημιών, την αποζημιωτική πολιτική και τον διακανονισμό ζημιών.

γ) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου και ανάπτυξης των εργασιών τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Περιουσίας, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.

δ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων Πελατών, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Τομέων, Risk Management και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Περιουσίας.

ε) Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές Εγκαταστάσεων και Ζημιών, Στελέχη Αποζημιώσεων (Claims Managers, Adjusters και Handlers), καθώς και Στελέχη Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Περιουσίας, που εύλογα το εργασιακό αντικείμενό τους άπτεται των Ασφαλίσεων Περιουσίας και της Αξιολόγησης Κινδύνων Περιούσιας.

στ) Πολιτικούς Μηχανικούς και Στελέχη επιχειρήσεων, μεγάλου, μεσαίου και μικρότερου μεγέθους, που ως εκ της θέσης τους έχουν εύλογο ενδιαφέρον σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων και ασφαλίσεων περιουσίας. 

ζ) Στελέχη Τραπεζών με εργασιακό αντικείμενο τη χορήγηση επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.

η) Ενδιαφερομένους να αποκτήσουν τη συστηματική τεχνογνωσία που συγκεντρώνει η ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Συντονιστικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κος Βασίλης Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.».

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, ως εξής:

 • Ο κος Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας HDI Global SE.
 • Ο κος Νίκος Σπυράτος, Διευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων του Ομίλου ERGO.
 • Ο κος Κωνσταντίνος Λάιος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN.
 • Ο κος Θανάσης Κουκάς, Υπεύθυνος τμ. Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.».

Προσκεκλημένοι Ομιλητές, Guest Speakers του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με θεματικό αντικείμενο την παρουσίαση της καινοτομικής εφαρμογής UNQUAKE του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου είναι:

 • Ο κος Σταύρος Χατζηελευθερίου, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Κατασκευές και Αισθητήρες, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Ο κος Νικόλαος Λαγαρός, Κοσμήτωρ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Καθηγητής του Τομέως Δομοστατικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών, διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ενώ σήμερα είναι Μέλος Επιτροπών του.
 • O κος Δημήτρης Βαμβάτσικος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ (PhD) του Stanford University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. του ίδιου Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Περισσότερα στο www.eias.gr

Αίτηση συμμετοχής


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας