Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Βιώσιμο πλάνο επενδύσεων & Σύσταση Δίκαιου Μηχανισμού Μετάβασης

2327

Δύο νομοθετικά κείμενα, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), προώθησε στα μέλη της η ΕΑΕΕ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης.

α. Ανακοίνωση για το πλάνο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Με το πλάνο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως βασικό στόχο την κινητοποίηση δημόσιων επενδύσεων και τη συμβολή στην αποδέσμευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του Invest EU, το συνολικό ύψος των οποίων θα φθάσει τουλάχιστον το 1 τρισ. ευρώ σε επενδύσεις σε βάθος δεκαετίας.

β. Πρόταση Κανονισμού για τη δημιουργία Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συστάθηκε ειδικά για τη στήριξη εργαζομένων και πολιτών περιοχών που λόγω της εξάρτησής τους από τον άνθρακα ή άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες θα υποστούν τις μάλλον επαχθείς συνέπειες της μετάβασης προς μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Ο Μηχανισμός αποτελεί τμήμα του σχεδίου και έχει σκοπό να ενεργοποιήσει περίπου 100 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την περίοδο 2021-2027. Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα χρηματοδοτηθεί από:

  • Το νεοσύστατο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, με 7,5 δισ. ευρώ, νέα ενωσιακά κονδύλια επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027. Επίσης, για κάθε ευρώ που θα δαπανάται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα προβλέπεται δέσμευση για χρηματική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και παροχή πρόσθετων εθνικών πόρων. Η χρηματοδότηση των τελευταίων φορέων αναμένεται να φτάσει το ποσό των 30-50 δισ. ευρώ και να κινητοποιήσει περαιτέρω επενδύσεις. Τα ποσά αυτά θα αφορούν τη στήριξη των εργαζομένων στις περιφέρειες προκειμένου να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες που να ανταποκρίνονται στην νέα αγορά εργασίας αλλά και να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες για τις νέες επιχειρήσεις.
  • Το πρόγραμμα δανειοδότησης του δημόσιου τομέα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο την κινητοποίηση 25-30 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, για προγράμματα όπως είναι για παράδειγμα η ανακαίνιση των κτηρίων.
  • Την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 45 δισ. ευρώ μέσω του Invest EU και αφορά την προσέλκυση κυρίως επενδύσεων στη βιώσιμη ενέργεια και στις μεταφορές που θα ωφελήσουν τις περιφέρειες.

Διαβάστε επίσης:

Η Insurance Europe συμβάλλει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες για τον Κανονισμό περί αειφορίας

Προηγούμενο άρθροΚορυφαίες διακρίσεις για την Interamerican και την Anytime στα πρώτα Mobility Awards
Επόμενο άρθρο+8,9% η παραγωγή ασφαλίστρων το 2019