Μελέτες

ΤτΕ: Μικρή αύξηση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το δ’ τρίμηνο 2021

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στα €20.630 εκατ., έναντι €20.586 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €128 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €15.163 εκατ., έναντι €15.035 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά €44 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €20.630 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα €1.655 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά €44 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €928 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά €9 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €727 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 8,0% το δ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε €11.706 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021, έναντι €12.185 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός σε ρευστοποιήσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στη μείωση των αποτιμήσεων τόσο των ελληνικών ομολόγων όσο και των ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 56,7% το δ΄ τρίμηνο από 59,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε €4.350 εκατ., έναντι €3.840  εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 21,1%, έναντι 18,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε €804 εκατ., έναντι €778 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,9%, έναντι 3,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά €111 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.648 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 128 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα €15.163 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά €108 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €12.038 εκατ. , ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά €20 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.125 εκατ. . Το 72,7% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

ΤτΕ: Μικρή αύξηση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το δ' τρίμηνο 2021
ΤτΕ: Μικρή αύξηση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το δ' τρίμηνο 2021
ΤτΕ: Μικρή αύξηση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το δ' τρίμηνο 2021

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας