ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

7487

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,17% και διαμορφώθηκε στα €19.125 εκατ., έναντι €18.719 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €213 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €13.950 εκατ., έναντι €13.737 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά €406 εκατ., σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και διαμορφώθηκε στα €19.125 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά €110 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €1.330 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά €43 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €768 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά €67 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €562 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 7,0% το α΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 6,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα €10.586 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, έναντι €10.509 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε αύξηση των αποτιμήσεων και σε αγορές ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από πωλήσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 55,4% το α΄ τρίμηνο, έναντι 56,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα €4.161 εκατ., έναντι €4.124 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 21,8%, έναντι 22,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από πωλήσεις μεριδίων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα €879 εκατ., έναντι €712 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών εξωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 4,6% το α’ τρίμηνο, έναντι 3,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €3.423 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, έναντι €3.225 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €213 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €13.950 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά €150 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €10.923 εκατ., ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά €63 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.027 εκατ. Το 78,3% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕΔΙΠΤ: Υποστηρικτής στην ομαδική εικαστική έκθεση για το «πρωτοσέλιδο» «FRONTPAGE PROJECT»
Επόμενο άρθροΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2023