Προϊόντα

«TRAVEL Care» και «TRAVEL Cancellation» από την Interlife

Δύο νέα προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, το «TRAVEL Care» και το «TRAVEL Cancellation», διαθέτει στην αγορά η Interlife Ασφαλιστική με στόχο την πλήρη κάλυψη του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Α. TRAVEL Care

Το πρόγραμμα, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζει στον ταξιδιώτη ουσιαστική βοήθεια για ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με διάρκεια έως 90 ημέρες. Απρόοπτα όπως η καθυστέρηση άφιξης αποσκευών ή τυχόν απώλειά τους, η κλοπή χρημάτων, ένα ενδεχόμενο ατύχημα ή μια ξαφνική ασθένεια, δεν αποτελούν πλέον αξεπέραστα εμπόδια.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

  1. Προσωπικό ατύχημα

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα, Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

2. Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, δαπάνες νοσηλείας & έξοδα βοήθειας

α.  Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και Δαπάνες Νοσηλείας, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και Υγειονομική Μεταφορά

β.  Έξοδα Βοήθειας όπως Εισιτήρια, Συνοδεία Ανήλικων Τέκνων, Διερμηνεία, Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου, Αποστολή Φαρμάκων, Έξοδα Επαναπατρισμού, Διακοπή Ταξιδιού και Ιατρικές Συμβουλές

γ.   Πρόσθετες Παροχές όπως Μεταβίβαση Μετρητών, Παροχή Πληροφοριών, Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας, Έξοδα Διαμονής, Έξοδα Επισκευής ή Ρυμούλκησης Οχήματος, Έξοδα Χρήσης Ταξί

3. Αποσκευές

α.  Έξοδα για είδη πρώτης ανάγκης λόγω Καθυστέρησης Αποσκευών

β.  Αποζημίωση για Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών

4. Γενική αστική ευθύνη

Κάλυψη για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημίες έναντι τρίτων

5. Νομική προστασία

Κάλυψη για Ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από τον Tour Operator

Β. TRAVEL Cancellation

Με το πρόγραμμα «TRAVEL Cancellation» εξασφαλίζεται η κάλυψη του κόστους του ταξιδιού σε περίπτωση που αυτό ακυρωθεί πριν την αναχώρηση του ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του. Ισχύει για ταξίδια σε όλο τον κόσμο, διατίθεται και ως ανεξάρτητο πρόγραμμα με ελάχιστο κόστος, ενώ συνδυάζεται ιδανικά με το πρόγραμμα «TRAVEL Care».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας