Εταιρείες

Τράπεζα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: από ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΤΕ

Την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για τη δημιουργία Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση των δομών των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, ανακοίνωσαν στις 24 Απριλίου οι ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΤΕ

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου, με τη μετεξέλιξη και την αξιοποίηση του δικτύου των 200 καταστημάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας σε Τράπεζα ΜμΕ, θα ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση των επιχειρήσεων με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, ενώ παράλληλα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ένα πλήρως εξειδικευμένο για την κάλυψη των αναγκών τους συνεργάτη.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καβαθάς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο βασικό πρόβλημα της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, το οποίο δεν είναι τόσο η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, όσο η γενικότερη φιλοσοφία των Εμπορικών Τραπεζών, σύμφωνα με την οποία ευνοούνται αιτήσεις δανειοδότησης που συνοδεύονται από περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες, υψηλότερες εγγυήσεις, υψηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης κινδύνου και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά, που ευνοούν σε γενικές γραμμές τις μεγάλες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις μικρές.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδης, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη προώθησης σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, όπως είναι οι εγγυήσεις και τα μικροδάνεια μέσω μιας Τράπεζας Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα λειτουργεί γι’ αυτό το σκοπό. Για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχει εκφραστεί θετικά και ο επικεφαλής της Task Force, κ. Horst Reichenbach, ενώ και η Κυβέρνηση βλέπει θετικά το σχέδιο. 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΤΕ, κ. Νίκος Μυρτάκης, υπογράμμισε ότι στόχος του εγχειρήματος θα είναι η:
• κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ΜμΕ 
• δημιουργία ενημερωτικών – συμβουλευτικών &  υποστηρικτικών υπηρεσιών
• προσαρμογή προϊόντων & υπηρεσιών στις νέες συνθήκες  αγοράς
• σύνδεση με την τοπική οικονομία.

Παράλληλα το νέο σχήμα προβλέπεται να αξιοποιήσει κονδύλια από την ΕΤΕπ, Κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης ΜμΕ, μικροδάνεια, Συνεργασίες με Επιμελητήρια, κ.λπ.

Προκειμένου να επιτευχτεί ο στόχος, θα πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός του θεσμού με την:
• ανεξαρτητοποίηση θεσμικού πλαισίου από αυτό των εμπορικών τραπεζών
• προσαρμογή στη δομή Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών
• αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
• πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου της Πανελλήνιας Τράπεζας ως Κεντρική Τράπεζα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, με ουσιαστικές αρμοδιότητες σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης και σε παροχή υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων. Προϋπόθεση για το ρόλο αυτό είναι η αναγνώριση της Πανελλήνιας Τράπεζας ως συστημικής Τράπεζας των Συνεταιριστικών Τραπεζών και ένταξή της στο καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας