Οικονομικά Μεγέθη

Allianz: Οικονομικά αποτελέσματα 2012

– Συνολικός κύκλος εργασιών από όλες τις δραστηριότητες στα € 204,9 εκατ.

– Λειτουργική κερδοφορία στα € 23,0 εκατ.

– Ενδυνάμωση κεφαλαιακής θέσης με εισροή € 134 εκατ. από τον Όμιλο Allianz

– Η βελτίωση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας οδηγεί σε μειώσεις ασφαλίστρων

Αντιστάσεις έναντι των συνεπειών της κρίσης επέδειξε η Allianz Ελλάδος και το 2012, καταφέρνοντας να διατηρήσει αλώβητο το συνολικό μερίδιο αγοράς της στο 4,5%. To 2012 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με συνολικό κύκλο εργασιών €204,9 εκατ., μειωμένο κατά 12% από το 2011, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 11,2% από 10,2% λόγω της καλής διαχείρισης των ζημιών αλλά και των στοιχείων του κόστους, με αποτέλεσμα η λειτουργική κερδοφορία να ανέλθει σε €23,0 εκατ., από €23,8 εκατ. το 2011. Το κλείσιμο του 2012 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περίπου 295.000 πελάτες, ενώ κατέβαλε συνολικά €124 εκατ. στους πελάτες της σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λήξεις συμβολαίων. Η καλή εικόνα στην κερδοφορία επέτρεψε στην Allianz Ελλάδος να προχωρήσει σε ευνοϊκές τιμολογιακές παρεμβάσεις μέσα στο 2013 τόσο για τις λύσεις της στην ασφάλιση αυτοκινήτου όσο και στα προγράμματα υγείας.

Τον Οκτώβριο του 2012, ο Όμιλος Allianz ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Allianz Ελλάδος με κεφάλαια ύψους €134 εκατ. σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας την στήριξη του Ομίλου στην Ελληνική αγορά καιθωρακίζοντας την Εταιρία κεφαλαιακά προκειμένου να εκπληρώσει τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήρθε σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε ο Όμιλος Allianz να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους και ανόρθωσης της Ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανικολάου δήλωσε «Αφουγκραζόμαστε την ελληνική κοινωνία και αποτελούμε έμπιστο εταίρο για πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες και την κοινωνία. Η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων και των στοιχείων κόστους μάς επιτρέπουν να παρέχουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας με ένα πιο προσιτό κόστος». 

Η ελκυστικότητα των τιμολογιακών παρεμβάσεων και των νέων προϊοντικών λύσεων της Allianz Ελλάδος έχει ήδη αποτυπωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του έτους, με την πελατειακή βάση της εταιρίας να διευρύνεται και να ξεπερνά τους 300.000 πελάτες.

Γενικές Ασφαλίσεις: Αύξηση μεριδίου αγοράς, υψηλή αποθεματοποίηση και μειώσεις στα ασφάλιστρα
Καλύτερη εικόνα από την αγορά επέδειξε η Allianz Ελλάδος στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα € 107,9 εκατ., μειωμένος κατά 11,1% έναντι του 2011, όταν σε επίπεδο συνολικής αγοράς και σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος η πτώση ήταν της τάξης του 11,8%. Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε στα € 19,3 εκατ.
Η δίκαιη τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας σε συνδυασμό με την καλή διαχείριση των ζημιών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Combined Ratio στο 82% έναντι 90%. Για μία ακόμη χρονιά η Allianz Ελλάδος εξασφάλισε επάρκεια αποθεμάτων από τις υψηλότερες στην αγορά, αυξάνοντας τη συνολική αποθεματοποίηση κατά 12,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2011 στο 161,7%.

Η καλή εικόνα σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, επέτρεψε στην Allianz να προχωρήσει μέσα στο 2013 σεπεραιτέρω μειώσεις στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και να εμπλουτίσει το οικονομικό της πρόγραμμα στην ασφάλιση αυτοκινήτου “All For 1 Economy” με την κάλυψη της Πλήρους Οδικής Βοήθειας εντελώς δωρεάν, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των λύσεων που προσφέρει και την ανταποδοτικότητα των καλύψεων.

Ασφαλίσεις Ζωής: Νέα σύγχρονα προϊόντα και μειώσεις στα Προγράμματα Υγείας
Αναφορικά με την παραγωγή στις Ασφαλίσεις Ζωής, αυτή διαμορφώθηκε στα € 94,6 εκατ., μειωμένη κατά 13,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα € 4,0 εκατ., χαμηλότερα κατά 23,1% σε σχέση με το 2011.
Η Allianz Ελλάδος προχώρησε σε μειώσεις στο τιμολόγιο των Προγραμμάτων Υγείας νέας γενιάς “My Health”, ενώ πρόσφατα παρουσίασε και τη νέα σύγχρονη λύση Συσσώρευσης Κεφαλαίου τύπου Unit-Linked “My Global Allianz”, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που δίνει στους τομείς της Σύνταξης και της Αποταμίευσης. Το νέο πρόγραμμα δίνει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με την εμπειρία και τεχνογνωσία της Pimco, εταιρία του Ομίλου Allianz που σήμερα θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Allianz Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία νέων, σύγχρονων λύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Εταιρίας για τα επόμενα χρόνια ο κ. Παπανικολάου ανέφερε χαρακτηριστικά «Η ψηφιοποίηση αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Allianz τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίηση, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο γρήγοροι και πιο σύγχρονοι στην εξυπηρέτηση του πελάτη.»
Αναφορικά με τις εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κ. Παπανικολάου τόνισε «Οι θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών είναι σημαντικές και βοηθούν στη ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Απαιτούνται όμως και άλλες ενέργειες προκειμένου να επιλυθούν δομικά προβλήματα και να διασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στο μέλλον. Η αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της αγοράς και η αντιμετώπιση της υπο-αποθεματοποίησης θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της αγοράς μας.»

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας