Το Νομικό Συμβούλιο του Kράτους δικαιώνει την ΟΑΣΕ για τις εισφορές στο ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ

394

«Οι εργοδοτικές  εισφορές δεν αποτελούν  κοινωνικό πόρο αλλά εργοδοτική εισφορά». Αυτό αποφάσισε με ομόφωνη γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΟΑΣΕ αναφέρει:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 8/2/2016 ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας για τις αποφάσεις του ΣτΕ, σχετικά με τις εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών εταιριών στο Επικουρικό Ταμείο του κλάδου μας, σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη δημοσιευτεί στο site του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) η υπ’ αριθ.  309/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση, με την οποία δικαιώνονται πλήρως οι απόψεις των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ρητά ότι ο καθορισμένος από το Καταστατικό του Ταμείου οι εργοδοτικές  εισφορές δεν αποτελούν  κοινωνικό πόρο αλλά εργοδοτική εισφορά.

Παραθέτουμε αυτούσιο ένα τμήμα από την αιτιολόγηση της απόφασης του ΝΣΚ:

«Εντέλει, οι εισφορές των εργοδοτών, οι οποίες είναι ανάλογες του ύψους (κύκλου) των εργασιών τους και ισόποσες με τα ποσοστά επί της παραγωγής του κλάδου, που ασκούν, αποτελούν εργοδοτικές εισφορές, και -κατά νομική εκτίμηση- δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά κοινωνικών πόρων. Έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν εμφανίζουν το βασικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών πόρων, που είναι η επιβάρυνση τρίτων με αφορμή ενός είδους εργασίας, αλλά ως αντάλλαγμα αυτής.

Ενισχυτικό στοιχείο του ανταποδοτικού χαρακτήρα των εργοδοτικών εισφορών αποτελεί και το γεγονός ότι η αμοιβή των εργαζομένων, πολλές φορές, λόγω της φύσης της εργασίας τους, συνδέεται με την παραγωγή. Κρίσιμο στοιχείο για τη συνδρομή κοινωνικού πόρου αποτελεί το γεγονός ότι τα ποσά, στα οποία αντιστοιχούν οι εν λόγω πόροι, εισπράττονται από (και βαρύνουν τελικά) πρόσωπα που δεν συνδέονται με τον ασφαλιστικό οργανισμό υπέρ του οποίου διατίθενται. Με άλλα λόγια, οι εισφορές των εργοδοτών, οι οποίες είναι ανάλογες του κύκλου των εργασιών τους, αποδίδονται στο Ταμείο από αυτούς και όχι από πρόσωπα άσχετα προς τους ασφαλιζόμενους εργαζομένους.

Στην προκειμένη περίπτωση, με το άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.3, παράγραφος ΙΑ, περίπτωση Α2, υποπερίπτωση κε’ του ν. 4254/2014, καταργήθηκε από 1-1-2015, η παράγραφος α’ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/1942 και η παράγραφος 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ. 1202/3.11.1943 υπέρ του τέως ΤΕΑΑΠΑΕ και η υποπαράγραφος 1.1 της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ. 51020/4883/105/21.2.2013.

Στην εισηγητική έκθεση του τελευταίου ως άνω νόμου 4254/2014 και ειδικότερα στην υποπαράγραφο ΙΑ.3, αναφέρεται ρητά ότι στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεννόησης (Ιούλιος 2013) προβλέπεται η υποχρέωση της χώρας μας να προβεί σε βαθμιαίο έξορθολογισμό/κατάργηση των ανταποδοτικών χρεώσεων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, με την περίπτωση 2 καταργούνται κοινωνικοί πόροι που προβλέπονται υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να εξαλειφθούν επιβαρύνσεις σε τιμές προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεδομένου ότι, από τους πόρους που έχουν νομοθετηθεί υπέρ των ανωτέρω Φορέων επωφελούνται μόνο συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων με το κόστος των πόρων αυτών να μετακυλίεται στο κοινωνικό σύνολο, η κατάργησή τους στόχο έχει αφενός, τη μείωση των στρεβλώσεων στην οικονομική δραστηριότητα, αφετέρου, την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων αυτών, αλλά και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται ότι, σκοπός του νομοθέτη στις προπαρατιθέμενες διατάξεις του ανωτέρω νόμου, ήταν να καταργηθούν οι λεγόμενες «εισφορές υπέρ τρίτων» ουσιαστικά από 1-1-2015, ήτοι, εκείνοι οι κοινωνικοί πόροι που πληρώνονταν από τους καταναλωτές, και επομένως μετακυλίονταν εντέλει στους φορολογούμενους πολίτες, με συνέπεια την επιβάρυνση, του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνεπώς, οι ως άνω εισφορές των TEA δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.3. του ν. 4254/2014, καθώς δεν αποτελούν κοινωνικό πόρο, αλλά οιονεί εργοδοτικές εισφορές που διατηρούνται ως αντάλλαγμα της εργασίας σε ασφαλιστικές δραστηριότητες».

Μετά τα παραπάνω και τις, σχετικές με το θέμα, σημαντικές γνωμοδοτήσεις τριών καθηγητών της Νομικής, είναι σαφές πλέον ότι απαιτείται από την πλευρά των εργοδοτών και της πολιτείας να σεβαστούν την νομιμότητα, χωρίς να κρύβονται πίσω από αστήρικτες δικαιολογίες.

Ζητάμε από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό να πάρει άμεσα τα απαιτούμενα νομοθετικά μέτρα, σεβόμενη τις ρητές δεσμεύσεις της (οι οποίες δεν εμποδίζονται από καμιά μνημονιακή υποχρέωση απέναντι στους θεσμούς) και από τις ασφαλιστικές εταιρίες να σεβαστούν επιτέλους την υπογραφή τους, στο συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε το Ταμείο μας.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

            Χρήστος Παπαδόγιαννης                                            Μανώλης Χατζάκης

Διαβάστε επίσης: Τι λέει η ΟΑΣΕ για τις αποφάσεις 215 και 216 του ΣτΕ για το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ 

Προηγούμενο άρθροΟ ρόλος και οι προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς θα συζητηθούν μετά τη Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ
Επόμενο άρθροB. Godsman: H GAMA θα σας βοηθήσει να πετύχετε την αριστεία στην ηγεσία