Εταιρείες

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Α.Ε.

Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 12 Ιανουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Α.Ε.

Το ΔΣ έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Κολαΐτης Σπύρος – Ναπολέων

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μπάστας Κωνσταντίνος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ελενίτσας Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας: Χρηστίδης Αριστοτέλης (Τέλης)

Αν . Γεν.Γραμματέας: Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα

Ταμίας: Προβίδα Παρασκευή (Βούλα)

Μέλη: Καρόζης Νικόλαος, Θεοδωρίδου Αικατερίνη, Σακκάς Άγγελος

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας