Μελέτες

Το 63,2% των κατοικιών ασφαλίζονται λόγω δανείου

Ανασφάλιστες παραμένουν στην πλειοψηφία τους οι κατοικίες στην Ελλάδα, ακόμη και σε περιοχές που στο παρελθόν έχουν βιώσει καταστροφές από καιρικά φαινόμενα και σεισμούς και θα περίμενε κανείς να έχουν μειώσει το κενό προστασίας και ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους και μέσω της ασφάλισης.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ, οι ασφαλισμένες κατοικίες στη χώρα μας, στις 30/6/2023, ανέρχονταν σε 969.584, δηλαδή μόλις το 15,2% ήταν ασφαλισμένες, και από αυτές το 63,2% λόγω δανείου.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν στην ΕΑΕΕ 24 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, που συγκεντρώνουν το 97,7% της παραγωγής των ασφαλίσεων Περιουσίας, για καιρικά φαινόμενα ήταν καλυμμένες 308.074 κατοικίες (31,8%), για σεισμό 80.561 (8,3%), για καιρικά φαινόμενα και σεισμό 580.949 (59,9%).

Με κάλυψη κτηρίου οι 872.650 (90,0%), με κάλυψη μόνο περιεχομένου οι 96.934 (10,0%).

Ενυπόθηκο ενδιαφέρον είχαν 551.726 ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας (63,2%), χωρίς υποθήκη ήταν τα 320.924 (36,8%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των ασφαλισμένων κατοικιών ανά Περιφέρεια.

Στην Αττική εντοπίζεται το 46,9% των ασφαλισμένων κατοικιών, δηλαδή 455.213. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 14,4% και 139.988 συμβόλαια.

Οι περιοχές με τις λιγότερες ασφαλισμένες κατοικίες είναι το Βόρειο Αιγαίο 14.162 (1,5%) και η Δυτική Μακεδονία 15.756 (1,6%), παρόλο που αμφότερες έχουν στο παρελθόν πληγεί από καταστροφές (κυρίως σεισμούς). Στη Θεσσαλία, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, και των εκτεταμένων καταστροφών που αυτές προκάλεσαν, ασφαλισμένες ήταν μόλις 48.049 κατοικίες. 

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα εξάγονται και από τον παρακάτω πίνακα στον οποίο καταγράφεται η κατανομή των «κανονικών1» κατοικιών ανά Περιφέρεια, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή Κατοικιών 2011). Το πλήθος των κατοικιών συγκρίνεται με το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της έρευνας της ΕΑΕΕ και υπολογίζεται το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης ανά Περιφέρεια.

Ολοκληρη η έρευνα εδώ.

Το 63,2% των κατοικιών ασφαλίζονται λόγω δανείου

1 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. «Κανονική κατοικία: μόνιμη και ανεξάρτητη κατασκευή, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από ένα κανονικό δωμάτιο και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία ενός νοικοκυριού για διάστημα ενός τουλάχιστον έτους».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας