Τι θα γίνει τελικά στην Εθνική;

285

Παρότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε χθες, 9 Νοεμβρίου, την ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την εκλογή του κ. Θωμόπουλου στη θέση του Προέδρου, με συντριπτική πλειοψηφία, το ΤΧΣ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι τον καταψήφισε και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το ΤΧΣ αναφέρει στην ανακοίνωσή του τα εξής: «Κατά τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) o εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανέφερε ότι: “Το ΤΧΣ σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου εξετάζει το ενδεχόμενο σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή συνεργασία μεταξύ του Δ.Σ. της Τράπεζας και του βασικού μετόχου είναι καθοριστική».

Στην ίδια συνεδρίαση, ο εκπρόσωπος καταψήφισε την εκλογή του κ. Π. Θωμόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ενέργεια η οποία συνάδει με προηγούμενη σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ».

Η παραπάνω ανακοίνωση-θέση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δείχνει ότι το θέμα της διοίκησης της ΕΤΕ δεν έχει κλείσει οριστικά… Οι κ.κ. Θωμόπουλος και Φραγκιαδάκης, πάντως, τόνισαν από την πλευρά τους την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με το ΤΧΣ, που αποτελεί άλλωστε τον βασικό μέτοχο της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα:

 • Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Θωμόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση Προέδρου, απευθυνόμενος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε ότι «θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την οικονομία και την κοινωνία». Παρατήρησε ότι «αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και με το βασικό της Μέτοχο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». 
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει δυναμικά την υλοποίηση της στρατηγικής της, με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με σεβασμό στις εποπτικές αρχές, στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιπλέον, δήλωσε ότι η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικού μετόχου, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Ταμείο, στο πλαίσιο των αρχών που εκπορεύονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

 

Το νέο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε στις 9/11/2016 και αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

 • κ. Παναγιώτης- Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 • κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 • κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
 • κ. Arthur Michael Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος
 • κα Marianne Økland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Ευθύμιος Κατσίκας, Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
 • κ. Παναγιώτης Λευθέρης, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γεν. Δ/ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Προηγούμενο άρθροΗ Carpenter Turner γυρίζει σελίδα
Επόμενο άρθροΤι λένε οι ασφαλιστές για τη νίκη Trump