Άρθρα

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

NN, Εθνική, Eurolife FFH Ζωής, Generali Hellas, Allianz, Interamerican, ERGO, Groupama

Αναζητήσαμε τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (Solvency and Financial Condition Reports – SFCR) 8 κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών της αγοράς μας. Ως γνωστόν, σε αυτές τις πολυσέλιδες εκθέσεις, παρουσιάζονται η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των εταιρειών, περιγράφεται το προφίλ των κινδύνων τους, η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι δείκτες κάλυψής τους, κ.ο.κ. Τα στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τη Σύνοψη/Περίληψη κάθε έκθεσης, καθώς στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε βασικά μεγέθη και πληροφορίες για καθεμία από τις 8 εταιρείες (αναλυτική πληροφόρηση, εξάλλου, μπορεί να αντλήσει κάθε ενδιαφερόμενος από τις εκθέσεις, που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους).

NN Hellas Logo

Η NN Hellas αποτελεί 100% θυγατρική της ολλανδικής εταιρείας με την επωνυμία NN Continental Europe Holdings BV. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η πώληση ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ασφάλιση ζωής, ασφάλιση συνδεδεμένη με επενδύσεις, ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασφάλιση υγείας για ατομικά και ομαδικά συμβόλαια στην Ελλάδα.

Στις 31/12/2023 η NN Hellas είχε 568 υπαλλήλους και διέθετε 70 γραφεία πωλήσεων και δίκτυο πωλήσεων με 1.418 ασφαλιστικούς συμβούλους.

Η ΝΝ Hellas κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης», εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η οποία συνεργάζεται με το δίκτυο πωλήσεων της NN Hellas και στοχεύει στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της όσον αφορά τις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Επιπρόσθετα, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η NN Hellas έχει κατά ποσοστό 90% συμμετοχή στην «ΝΝ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 10,37% της «ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε». Επιπλέον, συμμετέχει στον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ισπανικό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού «Nationale Nederlanden Services A.I.E. (“ΝΝ Services A.I.E.”)» με 37,5% υποχρέωση χρηματοδότησης, ο οποίος βρίσκεται υπό εκκαθάριση, και τέλος κατέχει ποσοστό συμμετοχής 50% στην «NN Individual Protection Solutions S.L.».

Υπενθυμίζεται ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2022, ο Όμιλος NN απέκτησε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Ελλάδα και στις 29 Δεκεμβρίου 2022 η συνένωση της «ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής» (η «NN Hellas II») με την NN Hellas ολοκληρώθηκε. Ως απόρροια της νομικής συγχώνευσης της NN Hellas με την NN Hellas II στις 29 Δεκεμβρίου 2022, τα οικονομικά μεγέθη για το 2022 αφορούν αποκλειστικά την NN Hellas, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Για το 2023, τα μεγέθη αντικατοπτρίζουν την ενοποιημένη εταιρεία.

Το 2023, τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ενοποιημένης εταιρείας έμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2022, σημειώνοντας μία οριακή μείωση της τάξεως των €2,5 εκατ.: από τα €884,4 εκατ. το 2022 στα €881,9 εκατ. το 2023, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εφάπαξ ασφαλίστρων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση (Unit/Index-Linked). Επιπρόσθετα, τα χαμηλότερα ασφάλιστρα στα προϊόντα ασφάλισης ζωής συνετέλεσαν στην αρνητική κίνηση των συνολικών ασφαλίστρων, λόγω του γεγονότος ότι το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο δεν φέρει νέα παραγωγή. Ωστόσο, η μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων στα προϊόντα των ομαδικών συντάξεων, των ασφαλίσεων ασθένειας και ατυχημάτων και των αντασφαλιστικών προϊόντων αντιστάθμισε την προαναφερθείσα μείωση.

Οι μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις το 2023 διαμορφώθηκαν σε €663,6 εκατ., αυξήθηκαν δηλαδή σε σχέση με το 2022 κατά €102,5 εκατ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από περισσότερες εξαγορές στα ομαδικά συνταξιοδοτικά (DAF), καθώς και περισσότερες αποζημιώσεις σε προϊόντα ασφάλισης ζωής και ατυχήματος.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρείας ανήλθε σε €47,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €16,2 εκατ. συγκριτικά με το λειτουργικό αποτέλεσμα των €31,7 εκατ. του 2022. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται, κυρίως, στο υψηλότερο περιθώριο κέρδους των ασφαλιστικών συμβολαίων, στα υψηλότερα έσοδα από επενδύσεις και στις μεγαλύτερες αμοιβές από τα επενδυτικά συμβόλαια της πρώην NN Hellas II.

Τα κέρδη προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ υπερδιπλασιάστηκαν το 2023, έχοντας ανέλθει στα €24,3 εκατ. συγκριτικά με τα €9,3 εκατ. του 2022. Η προαναφερθείσα αύξηση αντικατοπτρίζει τα γεγονότα που επηρέασαν και το λειτουργικό αποτέλεσμα.

Για το έτος 2023, η Eταιρεία κάλυπτε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της, που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 180% στις 31/12/2023, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 549%.

Η Eταιρεία για το έτος 2023 προέβη σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στον Όμιλο ΝΝ €46,4 εκατ.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Η Εθνική Ασφαλιστική, η μακροβιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία 130 ετών, είναι 100% θυγατρική της Ethniki Holdings S.à.r.l με έδρα το Λουξεμβούργο.

Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει παρουσία, εκτός από την Ελλάδα, στην Κύπρο και τη Ρουμανία, όπου δραστηριοποιείται μέσω δύο θυγατρικών.

Το δίκτυο Πωλήσεων της Εταιρείας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 129 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων με 1.649 Ασφαλιστικούς Πράκτορες Εταιρικού Δικτύου, 1.149 Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία και 136 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων. Το παραγωγικό δίκτυο υποστηρίζεται από δίκτυο 6 καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται σε Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Χανιά, Ρόδο και Θεσσαλονίκη. Τα προϊόντα της Εταιρείας διατίθενται και μέσω του εκτεταμένου δικτύου Καταστημάτων της ΕΤΕ, όπως επίσης και μέσω της διαδικτυακής πώλησης (online selling).

Το 2023 η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε ισχυρά παραγωγικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας, για ακόμα μια φορά, τον στρατηγικό της ρόλο στην ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2023 έφτασε τα €734,3 εκατ. (2022: €655,9 εκατ.), λόγω ισχυρής απόδοσης τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις γενικές ασφαλίσεις. Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2023, τα €530,6 εκατ. προέρχονται από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας (2022: €479,0 εκατ.) και τα €203,7 εκατ. προέρχονται από τα συμβόλαια Γενικών Ασφαλίσεων (2022: €176,9 εκατ.).

Οι Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας είναι αυξημένες κατά 10,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αυξημένων ασφαλίστρων από τα Ατομικά συμβόλαια Ζωής και από τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Συμβόλαια.

Οι Γενικές Ασφαλίσεις είναι αυξημένες κατά 15,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής στον κλάδο Πυρός.

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα (καθαρό από αντασφάλεια) ανήλθε σε κέρδος €0,7 εκατ. από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας και €33,3 εκατ. κέρδος από τα συμβόλαια Γενικών Ασφαλίσεων για το 2023, χωρίς την επιβάρυνση από την αναθεώρηση των παραδοχών των χαρτοφυλακίων υγείας και των ζημιών της κακοκαιρίας Daniel, έναντι κέρδους €12,5 εκατ. και €42,9 εκατ. αντίστοιχα το 2022.

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να κατέχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 13,9% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια, τα οποία της επιτρέπουν να προσφέρει αποτελεσματικά υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν εισηγήθηκε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για τις χρήσεις 2023 και 2022:

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Η «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» έχει συσταθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες στους κλάδους ασφαλίσεων ζωής, ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών.

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών. Ο αριθμός των εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 172 (2022: 181).

Στη χρήση 2023 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του 2022 και ανήλθε στα €527,9 εκατ. (2022: €537,7 εκατ.). Σημαντικό μερίδιο σε αυτή την παραγωγή κατέχουν οι πωλήσεις συμβολαίων εφάπαξ ασφαλίστρου. Συνολικά για το 2023 οι εν λόγω πωλήσεις ανήλθαν στα €283,3 εκατ., έναντι των €309,0 εκατ. το 2022.

Μετά από την υιοθέτηση των νέων προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS 17 & IFRS 9), τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε €154,8 εκατ., έναντι €226,2 εκατ. το 2022.

Η μείωση των κερδών για τη χρήση 2023, συγκριτικά με το 2022, οφείλεται στη μείωση της εύλογης αξίας επενδυτικών συμβολαίων (χαμηλότερη αποτίμηση αυτών), λόγω της μεταβολής των επιτοκίων προεξόφλησης.

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα ανήλθε στα €17,8 εκατ., σταθερό σε σχέση με το 2022, αναδεικνύοντας τη θετική κερδοφορία της Εταιρείας σε τεχνικό επίπεδο, ακόμα και
μετά την υιοθέτηση του νέου λογιστικού προτύπου.

Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ –με βάση την τυποποιημένη μέθοδο– ανήλθε στο 168% κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 (2022: 193%), μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης διανομής μερίσματος ύψους €29,8 εκατ., και προέκυψε από τον λόγο των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων (EOF) €622,7 εκατ. προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) €370 εκατ.

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης ούτε άλλα μεταβατικά μέτρα, όπως περιγράφονται στα άρθρα 274 & 275, αντίστοιχα, του Ν. 4364/2016. Στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων εφαρμόζεται η προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου.

Το 2023 πραγματοποιήθηκε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους, ύψους €40,0 εκατ.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Η Generali Hellas είναι θυγατρική της Αssicurazioni Generali SpA. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ασκεί ασφαλίσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων. Δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Απασχολεί 465 εργαζόμενους (48% άνδρες, 52% γυναίκες).

Το 2023, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €508,9 εκατ., υψηλότερα κατά 6,6% σε συγκρίσιμη βάση με το 2022, εκ των οποίων τα €236,8 εκατ. στις ασφαλίσεις Ζωής (46%) και τα €272,1 εκατ. σε Γενικές Ασφαλίσεις (54%). Η αύξηση, η οποία προήλθε από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, άγγιξε στον κλάδο Ζωής το 10,7% και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων το 3,2%.

Ειδικότερα, στις Γενικές Ασφαλίσεις η ανάπτυξη προήλθε, κυρίως, από τους κλάδους Λοιπών Ζημιών, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής λόγω της ανάπτυξης των αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Το μερίδιο αγοράς της Generali Hellas, βάσει Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων, ήταν 9,7%: 10,1% στον Κλάδο Ζημιών και 9,2% στον Κλάδο Ζωής.

Κατά τη διάρκεια του 2023, τα έκτακτα γεγονότα Φυσικών Καταστροφών, των πλημμυρών Ντάνιελ και των δασικών πυρκαγιών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είχαν επίδραση άνω των €400 εκατ. στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, από την οποία το μερίδιο της Generali Hellas ήταν €119,2 εκατ. σε μεικτό επίπεδο, λόγω της ηγετικής της θέσης στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρά τη σημαντική αυτή επίπτωση, η Generali Hellas παρουσίασε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα €6,7 εκατ., ενώ το Αποτέλεσμα μετά από φόρους σημείωσε οριακές ζημιές ύψους €-1,02 εκατ.

Το αποτέλεσμα επενδύσεων άγγιξε το επίπεδο των €23,4 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις επενδύσεις ομολόγων σταθερού εισοδήματος. Περιλαμβάνεται, επίσης, η θετική επίδραση αποτίμησης από το χαρτοφυλάκιο Unit-Linked, ύψους €8,2 εκατ.

Η Εταιρεία εφαρμόζει από 01.01.2023 τα νέα λογιστικά πρότυπα, ΔΠΧΑ 17 & ΔΠΧΑ 9, τα οποία οδήγησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ύψος των €213,7 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από τα έκτακτα φυσικά γεγονότα, που αντισταθμίζονται από την αύξηση της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων κατά €32,1 εκατ. (μετά από φόρους), ακολουθώντας τις καλύτερες επιδόσεις της οικονομίας με χαμηλότερα επιτόκια και μείωση των πιστωτικών περιθωρίων το 2023.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Generali Hellas κατάφερε να διατηρήσει έναν εύρωστο οικονομικό Ισολογισμό, με τα επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του περιθωρίου Φερεγγυότητας να ανέρχονται σε €217,6 εκατ., επιδεικνύοντας μια αύξηση €13,7 εκατ., όπως παρουσιάζονται στον παρατιθέμενο πίνακα.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Για το έτος 2023, η Generali Hellas Α.A.Ε κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 148,1% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα, ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 310,7%.

Τα Βασικά ίδια Κεφάλαια υπολογίζονται μετά την πρόταση για διανομή μερίσματος ύψους €10,0 εκατ. για το οικονομικό έτος 2023, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στο 2024.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Η «Allianz Eυρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», η οποία είναι μέλος του Ομίλου Allianz, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και ασκεί ασφαλίσεις κλάδων ζωής και ζημιών.

Στις 31 Μαΐου 2023, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» («Aπορροφώσα Εταιρεία») και «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» («Απορροφώμενη Εταιρεία»), με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Η συνολική εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων της ενοποιημένης εταιρείας, για το έτος 2023, ανήλθε στα €437,5 εκατ., των οποίων €131,9 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής (περιλαμβάνεται η παραγωγή των Unit-Linked) και €305,6 εκατ. ασφαλίσεις κατά ζημιών, σημειώνοντας συνολική αύξηση 7% σε σύγκριση με το άθροισμα της παραγωγής του 2022 των δύο εταιρειών. Τα αποτελέσματα προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ της ενοποιημένης εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €12,8 εκατ. για το 2023. Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητα της ενοποιημένης εταιρείας ανήλθαν σε €11,4 εκατ., ενώ τα ίδια κεφάλαια βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν στα €255,6 εκατ.

Ο ισολογισμός βάσει Φερεγγυότητας ΙΙ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Για το 2023 τα στοιχεία αφορούν την ενοποιημένη εταιρεία Allianz Ευρωπαική Πίστη, ενώ για το 2022 αφορούν αποκλειστικά την πρώην Allianz Ελλάδος.

Για το έτος 2023, η Eταιρεία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε στο 143,2% [με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment)] και 139% χωρίς τη χρήση αυτού. Αντίστοιχα, ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε στο 304,7%.

Η Εταιρεία για το έτος 2023 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος, ωστόσο έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή το 2024 (€5,8 εκατ.), για την οποία εκκρεμεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Eταιρεία Ζωής Α.Ε. απέκτησε, κατόπιν εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας «Ορίζων Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων», με στόχο την αξιοποίηση της μικτής άδειας που κατείχε η δεύτερη και την ενοποίηση των νομικών οντοτήτων της Ιντεραμέρικαν Ζωής και της θυγατρικής της, Ιντεραμέρικαν Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε., σε μία κοινή νομική οντότητα. Η συγχώνευση των τριών εταιρειών: Ιντεραμέρικαν Ζωής, Ιντεραμέρικαν Ζημιών και Ορίζων, με απορρόφηση των δύο τελευταίων από τη μητρική τους εταιρεία (Ιντεραμέρικαν Ζωής), ολοκληρώθηκε και έλαβε έγκριση από το ΓΕΜΗ στις 28 Δεκεμβρίου 2023 και η νέα κοινή οντότητα μετονομάστηκε σε Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, για το έτος 2023, ανήλθε στα €431 εκατ., εκ των οποίων €52 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής (προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζωής που συνδέεται με επενδύσεις) και €379 εκατ. τις ασφαλίσεις κατά ζημιών (προϊόντα ασφάλισης υγείας), σημειώνοντας αύξηση 165% σε σύγκριση με το 2022, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Ενσωματώνοντας το αποτέλεσμα της πρώην εταιρείας ζημιών στη συγκριτική παραγωγή του 2022, η αύξηση για το 2023 ανήλθε σε 8% (παραγωγή ασφαλίστρων 2022: €400 εκατ.).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Eταιρείας και των θυγατρικών της διαμορφώθηκαν σε €24,1 εκατ. κέρδη για το 2023, έναντι €57,4 εκατ. κέρδη το 2022, βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης.

Τα αποτελέσματα της Eταιρείας επηρεάστηκαν θετικά από την αυξημένη παραγωγή και τη διατήρηση του χαρτοφυλακίου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και από το αποτέλεσμα των επενδύσεων. Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι έκτακτες μεγάλες ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφικά γεγονότα (πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές) σε ασφαλίσεις περιουσίας και αυτοκινήτων, ενώ στον κλάδο υγείας αρνητική επίδραση είχε η πίεση του πληθωρισμού, που επηρέασε αρνητικά το κόστος αποζημιώσεων και διαχείρισης των περιστατικών, καθώς και η αύξηση της συχνότητας των περιστατικών.

Για το έτος 2023, η Εταιρεία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ. Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε 126%, με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment) (2022: 176%), ενώ χωρίς τη χρήση τους ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε 122% (2022: 171%). Αντίστοιχα, ο δείκτης φερεγγυότητας MCR διαμορφώθηκε σε 255% (2022: 705%).

Για τη φετινή χρήση δεν έχει αφαιρεθεί μέρισμα από το εξισωτικό αποθεματικό που ενδέχεται να διανεμηθεί μέχρι το τέλος του 2024, εφόσον προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς το ακριβές ποσό δεν είναι βέβαιο.

Η Εταιρεία κατέβαλε το 2023 μέρισμα στον μέτοχό της Achmea BV, ύψους €10 εκατ. για τη χρήση 2022.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών
Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Τα συγκριτικά στοιχεία του 2022 αφορούν την Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο εντός της ελληνικής επικράτειας, ασκώντας δραστηριότητες ασφάλισης κατά Ζημιών, ασφάλισης Ζωής και Υγείας, και μέσω καθεστώτος Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών ασφαλίζει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες νομικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. Η Εταιρεία είναι μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου ERGO, ο οποίος ανήκει στον Όμιλο της Munich Re, έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές παγκοσμίως.

Η Εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου ERGO, έχει μοναδικό μέτοχο την ERGO INTERNATIONAL A.G.

Η συνολική παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων) για το έτος 2023 ανήλθε στα €275,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το έτος 2022, εκ των οποίων €257,6 εκατ. αφορούν σε δραστηριότητες ασφάλισης κατά Ζημιών και €18,1 εκατ. δραστηριότητες ασφάλισης Ζωής.

Το αποτέλεσμα μετά από φόρους της Εταιρείας για τη χρήση 2023 κατά ΔΠΧΑ 17 διαμορφώθηκε σε κέρδη €37,9 εκατ., έναντι ζημιάς €7,1 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. Κατά το 2023, η Εταιρεία επηρεάστηκε από το κόστος των φυσικών καταστροφών, το οποίο μετριάστηκε με τη χρήση της αντασφάλειας και τη θετική εξέλιξη των αποζημιώσεων προηγούμενων ετών. Επιπλέον, η κερδοφορία ενισχύθηκε από το αυξημένο επενδυτικό αποτέλεσμα σε σχέση με το 2022, λόγω υψηλότερου τακτικού εσόδου από τόκους ομολόγων και της θετικής αποτίμησης των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας περιέχονται στον παρατιθέμενο πίνακα.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας γίνεται βάσει του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου, χωρίς τη χρήση ειδικών παραμέτρων ή εσωτερικού μοντέλου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κάνει χρήση (i) της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και (ii) του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, το επίπεδο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων κάλυπτε τη σχετική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο σχετικό πίνακα.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Με βάση την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και τις επικρατούσες συνθήκες, δεν διακρίνεται ανάγκη ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων με σκοπό την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.

Σε συνέχεια σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, η Εταιρεία κάνει χρήση στοιχείου συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, με τη μορφή συμφωνίας εγγυοδοσίας μεταξύ της Εταιρείας και του ERGO Group Aktiengesellschaft, ποσού €50,0 εκατ., αρχής γενομένης από την 30.06.2022.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως για το οικονομικό έτος 2023, η Εταιρεία προέβη σε διανομή μερίσματος ποσού €15,0 εκατ.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Η Groupama Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία έχει συσταθεί στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, τόσο στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών όσο και στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Η Εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Groupama Holding Filiales et Participations (μέλος του Ομίλου Groupama).

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ασφαλιστική αγορά, η Groupama Ασφαλιστική κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγική της δραστηριότητα το 2023, επιδεικνύοντας ανοδική τάση στους κύριους κλάδους ασφάλισης.

Το 2023, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €212,7 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων), καταγράφοντας αύξηση 19,4% σε σύγκριση με το περασμένο έτος.

Το προ φόρων λειτουργικό αποτέλεσμα, με βάση τα πρότυπα ΔΠΧΠ 9 και ΔΠΧΠ 17, ανήλθε το 2023 σε €-3,6 εκατ. Ο καθαρός δείκτης ζημιών και εξόδων (Net Combined Ratio) στον κλάδο ζημιών ανήλθε σε 116,2%, έχοντας επηρεαστεί σημαντικά από την εξέλιξη του κόστους αποζημιώσεων στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, αλλά και από τα καταστροφικά γεγονότα του 2023 (κόστος προ φόρων €11,7 εκατ.). Ο δείκτης ζημιών και εξόδων, εξαιρουμένων των καταστροφικών γεγονότων, διαμορφώνεται στο 107,5%.

Το αποτέλεσμα του 2022 έχει επηρεαστεί αρνητικά κατά €11 εκατ. περίπου από την ενίσχυση των τεχνικών προβλέψεων για τον πληθωρισμό, λόγω της απότομης μεταβολής του οικονομικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά κατά €4,5 εκατ. περίπου από το αποτέλεσμα των «Επενδυτικών Συμβολαίων» (IFRS9 Scope), λόγω της αυξητικής κίνησης των επιτοκίων, που επηρέασε τις αποτιμήσεις των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και την αρνητική επίπτωση της μεταβολής των τιμών των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η επίδραση των καταστροφικών γεγονότων (με καθαρό κόστος προ φόρων €11,7 εκατ.), της
εξέλιξης των μεγάλων ζημιών και των πληθωριστικών πιέσεων στο μέσο κόστος ζημιών, σε συνδυασμό με την αύξηση της συχνότητας των ζημιών στους κλάδους Αυτοκινήτου και Υγείας, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες του αρνητικού αποτελέσματος το 2023.

Η κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώνεται σε 134,8% για το 2023, ήτοι μειωμένη κατά 14,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022 (149,1%). Η μείωση αυτή οφείλεται στο τεχνικό αποτέλεσμα της περιόδου στους γενικούς κλάδους, συνέπεια των έκτακτων καταστροφικών γεγονότων και των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος αποζημιώσεων.

Για το 2023 δεν έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη διανομής μερίσματος. Η Εταιρεία εξέτασε σενάρια προσομοίωσης ακραίων συνθηκών, τα αποτελέσματα των οποίων υποδεικνύουν ότι το ποσοστό κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε όλα τα σενάρια παραμένει πάνω από 110%.

Τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (MCR) ανέρχονται για το 2023 σε 134,8% (149,1% το 2022) και 266,3% (305,2% το 2022), αντίστοιχα.

Το 2023 χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας (VA), η οποία βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες συνολικά.

Τι είδαμε στις SFCR 2023 8 κορυφαίων εταιρειών

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας