Νομοθεσία

ΤΕΚΑ: Ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης για την επιλογή και τον ορισμό του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και τη συγκρότηση αυτού.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ είναι η ακόλουθη:

1.     Τεσσαρομάτης Νικόλαος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ως Πρόεδρος, με θητεία πέντε (5) ετών. 

2.     Αλλαμανής Γεώργιος, διαχειριστής επενδύσεων, ως μέλος, με θητεία πέντε (5) ετών. 

3.     Δήγκας Άγις-Γεώργιος, σύμβουλος επιχειρήσεων, ως μέλος, με θητεία τεσσάρων (4) ετών.

4.     Λάμπρου Μαρίκα, σύμβουλος επιχειρήσεων, ως μέλος, με θητεία πέντε (5) ετών. 

5.     Μωυσής Αβραάμ-Μίνος, μαθηματικός και αναλογιστής, ως  μέλος, με θητεία τριών (3) ετών. 

6.     Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με θητεία τριών (3) ετών. 

7.     Τήνιος Πλάτων, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μέλος, με θητεία τεσσάρων (4) ετών. 

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, για τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μέσα από μία ριζικά ανανεωμένη διαδικασία επιλογής με εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο 4826/21 ”Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά“, συγκροτήθηκε -με κριτήριο την καταλληλότητα και την επαγγελματική εμπειρία- σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). Σε διάστημα μόλις 11 μηνών λειτουργίας, το Τ.Ε.Κ.Α. έχει, ήδη, πάνω από 135.000 ασφαλισμένους, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολύ καλή πορεία της ελληνική οικονομίας. Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής της επικουρικής ασφάλισης με τη δημιουργία του Τ.Ε.Κ.Α. είναι μία μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας για τη νέα γενιά και για την πορεία του ασφαλιστικού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες. Συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές των πιο πετυχημένων ευρωπαϊκών κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων, ενισχύει τη διαφάνεια, εξασφαλίζει υψηλότερες επικουρικές συντάξεις για τους μελλοντικούς συνταξιούχους και συμβάλει στην ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ταμείου και φέρει την τελική ευθύνη για την ορθή και σύννομη λειτουργία του».

Βιογραφικά μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΚΑ

Νικόλαος Τεσσαρομάτης: Είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο EDHEC Business School, όπου διετέλεσε διευθυντής του διδακτορικού (PhD in Finance) και του μεταπτυχιακού (MSc Risk and Finance) προγράμματος. Έχει διδάξει, επίσης, στο ALBA Graduate Business School, στο Warwick Business School και στο Yale School of Management. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής διαχείρισης της ΕΔΕΚΤ Asset Management, συνέταιρος (principal) και διευθυντής ανάπτυξης νέων προϊόντων στην GARTMORE Investment Management και υπεύθυνος στρατηγικής και διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου στην POSTEL (νυν HERMES) Investment Management. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Open University (Ηνωμένο Βασίλειο), κάτοχος μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Exeter και διδακτορικού (PhD in Finance) από το Πανεπιστήμιου του Manchester (Manchester Business School). 

Γιώργος Αλλαμανής: Έχει 25 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ξεκίνησε την καριέρα του στην τράπεζα Barclays στην Ελλάδα και, αργότερα, στην ΑΕΔΑΚ του ομίλου Π&Κ, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την PIMCO, τη Newton Investment Management και τη Halcyon Capital. Εκτός από τη διαχείριση ομολογιακών, μετοχικών και μεικτών χαρτοφυλακίων, έχει ασχοληθεί και με οργανωτικά θέματα του χώρου, όπως η διατύπωση επενδυτικών αρχών και επενδυτικής πολιτικής, η θέσπιση διαδικασιών διαυγούς και συνεπούς διαχείρισης καθώς και η προσέλκυση και εκπαίδευση στελεχών. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και MBA από το INSEAD.

Άγις Δήγκας: Σύμβουλος επιχειρήσεων, απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με ειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του στο ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει υπότροφος του ιδρύματος «Δημ. Ν. Κάρλος για την Προαγωγή του Ήθους και των Ανθρωπιστικών Αξιών» και του ιδρύματος «Konrad Adenauer Stiftung», ενώ έχει εργαστεί για χρόνια ως στέλεχος επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Μαρίκα Λάμπρου: Έχει ιδρύσει και διευθύνει τη συμβουλευτική εταιρεία CEL (Compassionate Entrepreneurial Leadership). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή» και μέλος Δ.Σ. των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft & Focus Bari. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης στελεχικής εμπειρίας σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (BSH, HP, Microsoft, SingularLogic, Intersys, ΚΑΥΚΑΣ), σε θέσεις Γενικής Διευθύντριας και CEO. Έχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Είναι μέλος του WCD (Women Corporate Directors) Foundation, του NED Club (Σωματείο μη Εκτελεστικών μελών Δ.Σ.) και μέλος δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων). 

Μίνος Μωυσής: Σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας SYNERGON PARTNERS. Έχει υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις εκτελεστικής διοίκησης σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, ενώ ως μη εκτελεστικό μέλος συμμετείχε και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Είναι αδειούχος αναλογιστής, απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και του μεταπτυχιακού προγράμματος Αναλογιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt του Εδιμβούργου. 

Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου: Kαθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Προστασίας. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και δικηγόρος ασφαλιστικών οργανισμών, επαγγελματικών ταμείων, και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έχει υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, μέλος της ΚΕΝΕ, αναπληρωματικό μέλος της ΕΑΙΥΑ καθώς και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, μέλος πλήθους νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εμπειρογνώμονας για την ΟΚΕ, τον ΣΕΒ και το MISSOC. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία: Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021, Kremalis K., Paparrigopoulou P., Social Security Law in Greece, Walters Kluwer International, 2020, To Δημόσιο δίκαιο της υγείας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 45 άρθρα σε νομικά περιοδικά, ενώ έχει στο ενεργητικό της 20 συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και πολλά σχόλια δικαστικών αποφάσεων που αφορούν το σύνολο των θεμάτων της κοινωνικής προστασίας.

Πλάτων Τήνιος: Είναι οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Σπούδασε Οικονομικά στο Καίμπριτζ και στην Οξφόρδη. Διετέλεσε σύμβουλος του Πρωθυπουργού μεταξύ 1996 και 2004 σε οικονομικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής. Έχει συνεργασθεί ως εμπειρογνώμονας για θέματα συντάξεων και κοινωνικής πολιτικής με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολείται ερευνητικά, δημοσιεύει και αρθρογραφεί για τις συντάξεις, τη γήρανση και τη μακροβιότητα, τα οικονομικά των ασφαλίσεων, το φύλο και την πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων.  


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας