Συνήγορος

Οι συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του ασφαλίστρου

Οι συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του ασφαλίστρου

Από τη σύναψη της αμφοτεροβαρούς σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2496/1997), βασική υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης είναι η έγκαιρη καταβολή του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου και μάλιστα κατά τον τρόπο που αυτό έχει συμφωνηθεί (εφάπαξ ή τμηματικές καταβολές).…

Όροι Απαλλαγής στις Επαγγελματικές Ασφαλίσεις

Όροι Απαλλαγής στις Επαγγελματικές Ασφαλίσεις

Με σκοπό την προστασία του ασθενέστερου μέρους και διατήρηση ισορροπίας στις σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή, αλλά και την αποτροπή υπεισέλευσης καταχρηστικών όρων στις ασφαλιστικές συμβάσεις, ο νομοθέτης όρισε με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ 1 του ν. 2496/97…

Το κόστος ασφάλισης στα πλαίσια των νέων δεδομένων

Το κόστος ασφάλισης στα πλαίσια των νέων δεδομένων

Του Θεόδωρου Κουτσούμπα, Δικηγόρου – Διδάκτορα Νομικής (e-mail: [email protected]) Σε συνεργασία με το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ Kρισιμότατο ζήτημα, με μεγάλο νομικό ενδιαφέρον, αποτέλεσε πάντα το κόστος απόκτησης των ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός του καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής…

Η συγκατάθεση του Ασφαλιζόμενου για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων

Η συγκατάθεση του Ασφαλιζόμενου για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων

Του Θεόδωρου Κουτσούμπα* Bασική προϋπόθεση σύναψης υγιούς ασφαλιστικής σχέσης αποτελεί χωρίς αμφιβολία η εδραίωση, ήδη από το προσυμβατικό στάδιο της υποβολής της αίτησης ασφάλισης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του υποψήφιου ασφαλιζόμενου και της ασφαλιστικής επιχείρησης.  Η ανάγκη αυτή προκύπτει αβίαστα από…

Η σημασία των Ασφαλιστικών Ανακοινώσεων στη Σύμβαση Ασφάλισης

Η σημασία των Ασφαλιστικών Ανακοινώσεων στη Σύμβαση Ασφάλισης

Του Θεόδωρου Κουτσούμπα, Δικηγόρου – Διδάκτορα Νομικής. Για τη δημιουργία μίας υγιούς και βιώσιμης ασφαλιστικής σχέσης, βασική προϋπόθεση, κατά το στάδιο πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Ασφαλιστής, ο ίδιος ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, έχει την υποχρέωση να παρέχει…

To Σχέδιο Οδηγίας για την Aσφαλιστική Διαμεσολάβηση

Του Θεόδωρου Κουτσούμπα, Διδάκτορα Νομικής. Συνεργασία με το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ. Ένα από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από τις πρώτες στιγμές της διεθνούς οικονομικής κρίσης υπήρξε ηέλλειψη επαρκούς διαφάνειας στο σχεδιασμό αλλά και στον τρόπο διάθεσης των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών,…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας