ξέπλυμα χρήματος

Δημοσιεύτηκαν τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα για το ξέπλυμα χρήματος

Δημοσιεύτηκαν τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 14 Μαΐου, τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό σχετικά με τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα που αφορούν κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε τρίτες χώρες Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός συμπληρώνει την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της…

Νέο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος

Νέο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος

Στις 6 Μαΐου 2019 ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, που υλοποιεί το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου…

Ξέπλυμα Χρήματος

Εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις 2 Μαΐου 2017. Επιδίωξη του Προγράμματος…

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου…

ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκινούν, στις 26 Οκτωβρίου 2015, πρρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της…

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας και τα ασφαλιστήρια

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας και τα ασφαλιστήρια

Στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, σε ηλεκτρονική κατάσταση. Τα παραπάνω προβλέπονται στην ΠΟΛ.1054, από την…

Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, στις…

Δυσαρέσκεια για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος

Δυσαρέσκεια για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος

Δυσαρέσκεια εκφράζεται από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος. Η πρόσφατη έκθεση της μεικτής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το σχέδιο Οδηγίας της ΕΕ για το Ξέπλυμα Χρήματος θα εισαγάγει, όπως ισχυρίζονται, απαιτήσεις τις οποίες η…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας