Διεθνή

GFIA: Δεν υφίσταται ξέπλυμα χρήματος στις Γενικές Ασφαλίσεις

Οι κανόνες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) δεν πρέπει να εφαρμόζονται στις Γενικές Ασφαλίσεις, καθώς αυτές ενέχουν σχεδόν ανύπαρκτο κίνδυνο.

Το παραπάνω υποστήριξε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) σε ένα έγγραφο θέσης, που δημοσίευσε στις 6 Μαΐου, με το οποίο εξηγεί γιατί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ακολουθήσουν την προσέγγιση βάσει κινδύνου της Financial Action Task Force (FATF) όταν αναπτύσσουν νέους κανόνες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Οποιοσδήποτε νέος κανόνας θα πρέπει να καλύπτει μόνο την Ασφάλιση Ζωής, η οποία έχει έκθεση, αν και πολύ χαμηλή, σε τέτοιους κινδύνους», υποστηρίζει η GFIA. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να πιέζουν οι κανόνες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας να εφαρμόζονται και στις Γενικές Ασφαλίσεις, παρά την ανύπαρκτη σχεδόν έκθεσή τους σε τέτοιους κινδύνους.

Επιπλέον, η GFIA τονίζει ότι η εφαρμογή κανόνων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις Γενικές Ασφαλίσεις θα εκτρέψει τους απαραίτητους πόρους και την προσοχή από άλλους, πολύ σημαντικότερους κινδύνους.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας