Οικονομικά Μεγέθη

Τα βασικά μεγέθη της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. το 2021

Την Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021 δημοσιοποίησε στις 8/4/20222, η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. στην ιστοσελίδα της και ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου.

Τα βασικά μεγέθη της εταιρείας για το 2021 έχουν ως εξής:

Τα βασικά μεγέθη της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. το 2021

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εποπτικό Πλαίσιο Φερεγγυότητα II (Solvency ΙΙ), το οποίο διέπει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας