Εταιρείες

Μέχρι τις 11 Ιουλίου οι ενστάσεις για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ΝΝ Hellas ΙΙ στην ΝΝ Hellas

Στις 11 Ιουλίου 2022 λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ΝΝ Hellas ΙΙ προς την NN Hellas.

Στη σχετική ανακοίνωσή της, με ημερομηνία 11/4/2022, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει:

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται κοινή ανακοίνωση των ανωνύμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» και «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της «ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» προς την «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής», συνεπεία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 11 Ιουλίου 2022. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

           

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας