Μελέτες

Τα ακραία φαινόμενα επηρεάζουν και τις Τεχνικές Ασφαλίσεις

Πάνω από 25.000 συμβόλαια καταγράφηκαν στις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2021, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μεταξύ των εταιρειών – μελών της.

Όπως επισημαίνει η ΕΑΕΕ, οι δηλωθείσες ζημίες, οι καταβολές αποζημιώσεων και το απόθεμα εκκρεμών ζημιών αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2021). Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιηθούν εντός της επόμενης χρονιάς και πιθανόν θα διαφέρουν σημαντικά όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους (η οποία δεν ήταν διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας έρευνας), για τις ζημιές που συνέβησαν μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων του 2021.

Για τα συμβόλαια αυτά, δηλώθηκαν σχεδόν 1.700 ζημιές για τις οποίες οι εταιρείες – μέλη της ΕΑΕΕ κατέβαλαν εντός του 2021 αποζημιώσεις €2,29 εκατ. Παράλληλα, σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €7,21 εκατ.

Ταυτοχρόνως με την έρευνα του 2021, επικαιροποιήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία του 2020 με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση στις 31/12/2021.

Ο κ. Ε. Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ ανέφερε σχετικά: «Το 2020 καταγράφηκαν ιδιαίτερα αυξημένες ζημιές και αποζημιώσεις σε σύγκριση με το 2021. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Κυκλώνας Ιανός: βροχοπτώσεις – πλημμύρες – ανεμοστρόβιλος) που επικράτησαν στην Ελλάδα  την περίοδο 18 – 19 Σεπτεμβρίου 2020 (με ιδιαίτερη ένταση στα νησιά του Ιονίου και στη Θεσσαλία). Από το συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκαν ζημιές και σε εγκαταστάσεις τεχνικών έργων. Το ίδιο είναι πιθανόν να συμβεί και με τα στοιχεία του 2021, καθώς καταγράφονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα φυσικών καταστροφών στη χώρα».

Η σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ η είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα βασικά σημεία της έρευνας

Τα ακραία φαινόμενα επηρεάζουν και τις Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας