Συνεργασία ΤΕΑΕΑΠΑΕ με Groupama Asset Management

39

Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και της Groupama Asset Management υπογράφτηκε στις 08 04 2019.

Η συνεργασία αφορά τη σύμβαση διαχείριση σε όρους απόλυτης απόδοσης (absolute return) μέρους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου.

Για το ΤΕΑΕΑΠΑΕ, το οποίο αποτελεί θεσμικό επενδυτή, όντας το μεγαλύτερο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) ΝΠΙΔ στην Ελλάδα, λειτουργεί υπό τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η συγκεκριμένη σύμβαση διαχείρισης αποτελεί την πρώτη συνεργασία με διαχειριστή θεσμικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων εξωτερικού.

Αντίστοιχα, για την Groupama Asset Management η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί την πρώτη συνεργασία με θεσμικό επενδυτή στην Ελλάδα.