Πληθωρισμός & φυσικές καταστροφές δημιούργησαν την “τέλεια καταιγίδα” το 2022, σύμφωνα με το sigma της Swiss Re. Για τον αντασφαλιστικό όμιλο, η αύξηση των ζημιών από καταστροφές υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους κατανόησης όλων των παραγόντων κινδύνου, ιδίως τους δευτερογενείς κινδύνους, οι οποίοι δεν παρακολουθούνται τόσο στενά όσο οι πρωτογενείς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρώτο sigma του 2023, τα ποσοστά αντ/ασφάλισης καταστροφών περιουσίας αυξήθηκαν σε υψηλά 20ετίας στις ανανεώσεις του Ιανουαρίου 2023, συνεχίζοντας μια πορεία που ξεκίνησε το 2018. Η ζήτηση για καλύψεις έχει αυξηθεί, καθώς οι φυσικές καταστροφές συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές σε περιουσίες σε όλο τον κόσμο. Οι φυσικές καταστροφές είχαν ως αποτέλεσμα οι παγκόσμιες οικονομικές απώλειες να ανέλθουν σε $275 δισ. το 2022, εκ των οποίων τα $125 δισ. ήταν ασφαλισμένες –το τέταρτο υψηλότερο ποσό για ένα μόνο έτος στα αρχεία της sigma. Πέρα από τις ίδιες τις φυσικές καταστροφές, άλλοι παράγοντες, όπως οι επιπτώσεις του οικονομικού πληθωρισμού και οι απώλειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, έχουν επίσης τροφοδοτήσει τη σκλήρυνση της αγοράς. Ένας πρόσθετος παράγοντας που συνέβαλε ήταν η ανάγκη για μεγαλύτερη πειθαρχία στη μοντελοποίηση και την ανάληψη κινδύνων και, ειδικότερα, των δευτερογενών κινδύνων. Αυτό έχει οδηγήσει σε αναντιστοιχίες μεταξύ της εκτίμησης των κινδύνων και της πραγματικής έκθεσης και, με τη σειρά τους, σε ανεπαρκές capacity της αγοράς.

Τάση αύξησης των ασφαλισμένων ζημιών

Η αύξηση των τελευταίων ετών στα αντ/ασφαλιστικά συμβόλαια συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων φυσικών καταστροφών και αντίστοιχα ζημιών, που ξεκίνησε το 2017. Το αποτέλεσμα των ασφαλισμένων ζημιών του 2022 επιβεβαιώνει μια τάση αύξησης 5%-7% ετησίως, που ισχύει από το 1992, η οποία βασίζεται κυρίως στην αυξανόμενη σοβαρότητα των ζημιών που προκύπτουν από πρωτογενή και δευτερογενή συμβάντα κινδύνου.

Σήμερα, οι μέσες ετήσιες ασφαλισμένες ζημιές ξεπερνούν τα $100 δισ. Το μεγαλύτερο ζημιογόνο γεγονός το 2022 ήταν ο τυφώνας Ian (εκτιμώμενη ασφαλιστική ζημιά $50-65 δισ.). Άλλα συμβάντα με μεγάλες ζημιές ήταν οι πλημμύρες στην Αυστραλία και τη Νότια Αφρική, το χαλάζι στη Γαλλία, οι χειμερινές καταιγίδες στην Ευρώπη και οι καύσωνες στην Ευρώπη, την Κίνα και την Αμερική.

Οικονομικοί παράγοντες:
η κύρια αιτία αύξησης των ζημιών

Περισσότερο από την καταστρεπτική δύναμη των ίδιων των ακραίων φυσικών φαινομένων, η κύρια αιτία των υψηλών ζημιών είναι η οικονομική ανάπτυξη, η συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων σε εκτεθειμένες περιοχές, η αστικοποίηση και η αύξηση του πληθυσμού, συχνά σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους. Η Swiss Re αναμένει ότι τα παραπάνω καθώς και η εξέλιξη μιας σειράς πρόσφατων παραγόντων κινδύνου, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και, τελευταία, ο πληθωρισμός θα συνεχίσουν να οδηγούν τις ζημιές σε υψηλότερα επίπεδα. Ο οικονομικός πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια, κατά μέσο όρο 7% στις προηγμένες αγορές και 9% στις αναδυόμενες οικονομίες το 2022. Αρχικά, πυροδοτήθηκε από τις δυσλειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασμού που προκλήθηκαν από την πανδημία και τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής ενίσχυσης. Η εκτίναξη των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το αποτέλεσμα των υψηλών τιμών ήταν να αυξηθεί η ονομαστική αξία των ακινήτων, των οχημάτων και άλλων ασφαλίσιμων περιουσιακών στοιχείων, αυξάνοντας συνακόλουθα τις ασφαλιστικές απαιτήσεις για ζημιές που προκαλούνται από τη μητέρα φύση. Ο αντίκτυπος ήταν πιο άμεσος στον κατασκευαστικό τομέα. Η αύξηση του κόστους των υλικών και της απασχόλησης, λόγω των ελλείψεων, οδήγησε σε υψηλότερες απαιτήσεις για την κάλυψη του κόστους επισκευής των κτηρίων. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το συνολικό κόστος επισκευής το 2022 είχε αυξηθεί κατά περίπου 40% από τις αρχές του 2020.

Swiss Re: Πληθωρισμός & Φυσικές Καταστροφές: η “τέλεια καταιγίδα” του 2022

Υψηλές οι απώλειες το 2022, αν και γνωστοί οι παράγοντες κινδύνου

Η αύξηση των ζημιών από φυσικές καταστροφές και η έλλειψη εκτιμήσεων για τις εν λόγω ζημιές καταδεικνύουν την ανάγκη καλύτερης κατανόησης όλων των παραγόντων κινδύνου. Ο κλάδος των αντ/ασφαλίσεων παρακολουθεί εδώ και καιρό τους πρωτογενείς κινδύνους. Δεν συνέβαινε, όμως, το ίδιο με τους δευτερογενείς κινδύνους, οι συνεπακόλουθες ζημιές των οποίων αυξάνονται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη για μεγαλύτερη πειθαρχία του κλάδου στην παρακολούθηση των δευτερογενών κινδύνων και των ζημιών που προκαλούν καθώς και στην κοινοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Η έλλειψη λεπτομερών δεδομένων έκθεσης μπορεί, επίσης, να εμποδίσει την κατανόηση όλων των σημερινών κινδύνων. Για παράδειγμα, η αύξηση των οικοδομήσιμων εκτάσεων και οι μεταβολές της τρωτότητας των κατοικιών (π.χ. περισσότεροι ηλιακοί συλλέκτες στις στέγες) είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Ο γρήγορος ρυθμός αλλαγής αυτών των μεταβλητών απαιτεί συντομότερους κύκλους επικαιροποίησης των δεδομένων και των μοντέλων, ώστε να μετριαστεί η συσσώρευση κινδύνων και η υποεκτίμηση των τάσεων των ζημιών.

Οι αβεβαιότητες περιορίζουν το capacity του κλάδου

Η Swiss Re αναμένει ότι η σκλήρυνση της αγοράς αντ/ασφάλισης θα συνεχιστεί, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για κάλυψη και της υψηλότερης αξίας των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων λόγω του πληθωρισμού. Οι τρέχουσες πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς στηρίζουν, επίσης, αυτήν τη σκλήρυνση. Πρώτον, τα κεφάλαια του κλάδου έχουν μειωθεί ως απάντηση στην αύξηση των επιτοκίων. Στην έλλειψη capacity προστίθεται και η εξαετής περίοδος αδύναμων αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάληψης ασφαλίσεων περιουσίας, η οποία έχει μειώσει τη διάθεση για ανάληψη κινδύνων. Εν όψει του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, ορισμένοι πάροχοι capacity έχουν γίνει πιο προσεκτικοί όσον αφορά το ενδεχόμενο αναντιστοιχίας μεταξύ εκτίμησης κινδύνου και εμπειρίας ζημιών. Κατά την άποψη των ειδικών της Swiss Re, καθώς τα μεγαλύτερα ανοίγματα προσκρούουν στη συρρικνωμένη διάθεση ανάληψης κινδύνου, η δυναμική για αύξηση των τιμών, υψηλότερες διακρατήσεις και αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις πιθανότατα θα συνεχιστεί.

Το 2022 εν συντομία

Καταστροφικά συμβάντα: 285
Θάνατοι: 35.000
Οικονομικές απώλειες: $284 δισ., έναντι $303 δισ. το 2021 (μέσος όρος 10ετίας: $220 δισ.), εκ των οποίων:
● απώλειες από φυσικές καταστροφές: $275 δισ.
● ανθρωπογενείς απώλειες: $9 δισ.

Ασφαλισμένες απώλειες: $132 δισ. (2021: $130 δισ.), εκ των οποίων:
● απώλειες από φυσικές καταστροφές: $125 δισ., έναντι $121 δισ. το 2021 (μέσος όρος 10ετίας: $81 δισ.), εκ των οποίων:
- πρωτογενείς κίνδυνοι: $71 δισ. (57%), έναντι $44 δισ. το 2021
- δευτερογενείς κίνδυνοι: $54 δισ. (43%), έναντι $77 δισ. το 2021
● ανθρωπογενείς απώλειες: $7 δισ.

Παγκόσμιο ασφαλιστικό κενό: $151 δισ. (2021: $173 δισ.)
Μέσος όρος 10ετίας: $130 δισ.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΚωνσταντίνος Ζερμπαλάς: Όταν θέλεις να αλλάξεις επίπεδο… είναι ώρα για MDRT
Επόμενο άρθροMega Brokers: Έσοδα €14,35 εκατ. το 2022