Διεθνή

Στοιχίζει στη φήμη της αγοράς η υπόθεση-πιλότος ΒΙ

Τα δύο τρίτα των επαγγελματιών της ασφάλισης πιστεύουν ότι η υπόθεση διακοπής εργασιών της Financial Conduct Authority (FCA) έχει μειώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στον κλάδο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Chartered Insurance Institute (CII).

Μια έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 142 επαγγελματίες, τον Σεπτέμβριο, έδειξε ότι το 29% πιστεύει ότι η υπόθεση της FCA είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην ασφάλιση και το 39% θεώρησε ότι μειώθηκε μερικώς η πίστη των καταναλωτών ότι τα συμβόλαια πληρώνουν όταν χρειάζεται.

Ο Keith Richards, Διευθύνων Σύμβουλος του CII, δήλωσε: «Οι καταναλωτές εξακολουθούν να εκτιμούν τη διαφάνεια και τη σαφήνεια ως αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που αγοράζουν και των παρόχων τους. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν πόσο ρεαλιστές είναι οι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου σχετικά με τον ρόλο της εμπιστοσύνης στις σχέσεις τους με τους καταναλωτές και πόσο αυτή συνδέεται όχι μόνο με τις ενέργειές τους αλλά και με τις ενέργειες όλων όσων εμπλέκονται στην αγορά».

«Από τότε που ανακοινώθηκε η υπόθεση πιλότος της FCA, έχουμε καθορίσει ένα σαφές προσχέδιο για το πώς οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην κατάσταση, βασισμένοι στη διευθέτηση απαιτήσεων εξωδικαστικά, όπου είναι δυνατόν, αναζητώντας τη βελτίωση των προτύπων σαφήνειας στα προϊόντα και ως προς το μέλλον υποστηρίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ασφάλιση σε μελλοντικές πανδημίες και πού πρέπει να εισαχθεί η ευθύνη του κράτους».

Ο επαγγελματικός φορέας προέτρεψε τον ασφαλιστικό κλάδο να επικεντρωθεί σε τρεις τομείς δραστηριότητας για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κοινού:

  • Διαδικασίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης σαφήνειας στις διατυπώσεις των προϊόντων. Όπου οι ίδιες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά συμβόλαια, πρέπει να υπάρχει συναίνεση μεταξύ των επαγγελματιών σχετικά με το τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, έτσι ώστε να μπορούν να διαβεβαιώσουν τους καταναλωτές ότι δύο συμβόλαια που μοιάζουν ίδια στο χαρτί καλύπτουν τους ίδιους κινδύνους.
  • Διαδικασίες παροχής συμβουλών. Για να βοηθηθούν οι πελάτες να κατανοήσουν τόσο τους ασφαλίσιμους όσο και τους μη ασφαλίσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τι μπορούν να κάνουν για κάθε έναν.
  • Καθιέρωση μιας προσέγγισης για πανδημίες και άλλους συστημικούς κινδύνους που θα καθορίζει σαφώς το πεδίο της κυβερνητικής παρέμβασης. Εάν η κυβέρνηση αποσαφηνίσει τους κινδύνους που είναι διατεθειμένη να καλύψει, η αγορά μπορεί να είναι ξεκάθαρη για το πώς θα καλύψει τους κινδύνους που μπορεί εκείνη να αναλάβει.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας