Στα €323 δισ. η συνολική ασφαλισμένη αξία των 1,3 εκατ. συμβολαίων Περιουσίας το 2019

2000

Από την έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της, προκύπτει ότι εντός του 2019 εκδόθηκαν 1,3 εκατ. συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας, το 82% των οποίων (1 εκατ.) αφορούσε κατοικίες.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτηρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των €323 δισ., εκ των οποίων €124 δισ. αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και €199 δισ. σε λοιπούς κινδύνους. Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2019 δηλώθηκαν περίπου 22 χιλιάδες ζημιές εντός του έτους, εκ των οποίων 56% αφορούσαν σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους.

Στην έρευνα του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 22 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της ΕΑΕΕ με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 95,4% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων περιουσίας, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα μεγέθη της ασφάλισης περιουσίας

Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1,3 εκατ. συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2019 και μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2020. Στο πλήθος συμβολαίων καταμετρήθηκαν και τα συνασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ σε περίπτωση ομαδικών συμβολαίων, ζητήθηκε να καταγραφεί το πλήθος των καλυπτομένων κινδύνων.

Όπου προβλέπονταν κατατμήσεις συμβολαίου για πληρωμή δόσεων, μετρήθηκαν ως ένα συμβόλαιο συνολικά.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμβολαίων αφορούσε σε κατοικίες (1 εκατ. ή 82% του συνόλου). Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτηρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των €323 δισ., εκ των οποίων €124 δισ. αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 199 δισ. σε λοιπούς κινδύνους. Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων σε: ασφαλισμένη αξία μέχρι και €1 εκατ., μεταξύ €1 έως και €3 εκατ., μεταξύ €3 έως και €10 εκατ., και άνω των €10 εκατ.

Κανάλια διαμεσολάβησης

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις περιουσίας ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (36% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τη συνεργασία με τράπεζες (33,6% αντίστοιχα).

Ζημιές – αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2019 δηλώθηκαν περίπου 22 χιλιάδες ζημιές εντός του 2019, εκ των οποίων ποσοστό 56% αφορούσαν σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις €24,2 εκατ. εντός του 2019 (€10,7 εκατ. για κατοικίες και €13,5 εκατ. για λοιπούς κινδύνους), ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2019 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €46,8 εκατ. (€13,8 εκατ. για κατοικίες και €33 εκατ. για λοιπούς κινδύνους).

Καταγραφή ζημιών – αποζημιώσεων

Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 21.864 δηλωθείσες ζημίες μέχρι 31/12/2019 για τα συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2019. Η πλειοψηφία των ζημιών αφορούσε σε κατοικίες. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις €24,2 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €46,8 εκατ.

Οι ζημιές και οι αποζημιώσεις για τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν σε ομάδες ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων, δηλαδή: ασφαλισμένη αξία μέχρι και €1 εκατ., μεταξύ €1 έως και €3 εκατ., μεταξύ €3 έως και €10 εκατ., και άνω των €10 εκατ.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Προηγούμενο άρθροWebinar παρουσίαση των CARE 4U της Interasco
Επόμενο άρθροΣταδιακή άρση του lockdown: Οι προκλήσεις των Managers αυτή την εποχή