Διεθνή

Σημαντική ευρωπαϊκή εξέλιξη στον Κλάδο Αυτοκινήτου

 

Όρια στις αποζημιώσεις από τα Επικουρικά Κεφάλαια της Ευρώπης για τις εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και τα Υποκαταστήματα. Αναγκαία η αύξηση της κρατικής εποπτείας

Για πρόσφατη ευρωπαϊκή εξέλιξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον κλάδο Αυτοκινήτων και τους καταναλωτές ενημερώνει η Επιτροπή Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στο τέλος του περασμένου έτους οι εθνικοί οργανισμοί (Επικουρικά Κεφάλαια) των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των 3 κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  (Ε.Ο.Χ.), υπεύθυνοι για την αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν άγνωστα ή ανασφάλιστα οχήματααποφάσισαν, στις περιπτώσεις που αποζημιώνουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οδηγοί ασφαλισμένοι σε εταιρείες πτωχευμένες ή αφερέγγυες να θέσουν όρια σ’ αυτήν την ευθύνη τους, εφόσον πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.) ή μέσωυποκαταστημάτων.

Με την συμφωνία αυτή τα Επικουρικά Κεφάλαια των κρατών μελών Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. δέχθηκαν ότι κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δραστηριοποιούνται εταιρίες με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα είναι εν μέρει οικονομικά εκτεθειμένο στην περίπτωση που οι εν λόγω εταιρείες αποδειχθούν αφερέγγυες.

Ο κανόνας ότι το βάρος της εποπτείας και άρα των συνεπειών λόγω πλημμελούς άσκησης αυτής φέρει το κράτος καταγωγής κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης κάμπτεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.  Και τούτο, γιατί τα Επικουρικά Κεφάλαια δηλαδή οι ασφαλιστικές αγορές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων δραστηριοποιείται ασφαλιστική επιχείρηση με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα μπορούν στο εξής ναεπανεισπράττουν από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους καταγωγής για τις ζημιές που έχουν πληρώσει για λογαριασμό των αφερέγγυων εταιρειών ποσό που δεν θα ξεπερνά το 0,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκινήτου στο κράτος αυτό.

Εννοείται ότι ο περιορισμός της ευθύνης μπορεί να έχει συνέπειες και για τους καταναλωτές θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οι αφερέγγυες εταιρείες αυτής της κατηγορίας (δραστηριοποίηση με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα).

Είναι αντιληπτό ότι το βάρος πέφτει στις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες οφείλουν, για ένα λόγο ακόμη να ασκούν με ιδιαίτερη προσοχή τον ενδεδειγμένο προληπτικό έλεγχο και να αποτρέπουν τη δημιουργία αφερέγγυων εταιρειών εξασφαλίζοντας τόσο τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων όσο και τους καταναλωτές.

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας