Εταιρείες

Εθνική Ασφαλιστική: Ενιαία τιμολόγηση ατομικών προγραμμάτων Προστασίας Αποταμίευσης, Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στην, υποχρεωτική από το Νόμο, εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στις ασφαλίσεις ζωής, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο της τροποποίησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων που παρέχει.

Συνακόλουθα, από την 21η Δεκεμβρίου 2012, ημερομηνία ισχύος της αρχής αυτής, όλα τα νέα ατομικά προγράμματα προστασίας, αποταμίευσης  και νοσοκομειακής περίθαλψης εκδίδονται πλέον μέσω ενιαίας τιμολόγησης,  χωρίς να γίνεται διάκριση φύλου αναφορικά με τον καθορισμό των  επιβαλλόμενων ασφαλίστρων.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της 16ης Ιανουαρίου 2013, η τροποποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνειδητού προσανατολισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής προς τη διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και συνταξιοδότησης ως κύριου  μέσου μακροπρόθεσμης εξασφάλισης, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον (που περιορίζει τις αποδόσεις των επενδύσεων) και υπό ένα αυστηρότερο σύστημα νομοθεσίας και εποπτείας (που απαιτεί μεγαλύτερη δέσμευση κεφαλαίων). 

Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται, επίσης, πως «τόσο η παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία όσο και η προοπτική εφαρμογής αυστηρότερων κανόνων ελέγχου της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών φορέων, επιδρούν αποτρεπτικά στη διεύρυνση των ασφαλιστικών καλύψεων και στη χορήγηση μακροχρόνιων εγγυήσεων μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα, η εντεινόμενη αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα των σχημάτων  κοινωνικής ασφάλισης, μετά την άμεση περικοπή των συντάξεων ως μέτρου για δημοσιονομική εξυγίανση και τη διαφαινόμενη επιμήκυνση της ηλικίας συνταξιοδότησης ως μέτρου για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης δημογραφικής ανακατανομής του πληθυσμού, καθιστούν για τους ασφαλισμένους επιτακτικότερη την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικής κάλυψης και δυσκολότερη την επιλογή του πιο αξιόπιστου φορέα που μπορεί να προσφέρει την κάλυψη αυτή».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου «η Εθνική Ασφαλιστική, με πλήρη επίγνωση της χρηματοοικονομικής προοπτικής αλλά και των πραγματικών ανησυχιών και αναγκών των ελλήνων πολιτών, παράλληλα με την εξομοίωση των ασφαλίστρων για άνδρες και γυναίκες και προς περιορισμό του κόστους ασφάλισης, διατηρεί το ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στο 2,75%. Ειδικά δε μετά την πρόσφατη ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, σε συνδυασμό με μια μακροπρόθεσμη συντηρητική επενδυτική πολιτική είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις δεσμεύσειςπου αναλαμβάνει απέναντι στους υπάρχοντες και μελλοντικούς ασφαλισμένους της, να αποτελέσει την πιο φερέγγυα πρόταση για την καλύτερη δυνατή παροχή και, γενικότερα, να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη σταθεροποίηση της  αγοράς».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας