• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 σημείωσε αξιόλογη αύξηση έναντι του προηγούμενου τριμήνου.  
  • Έξι στους δέκα CEOs αξιολογούν θετικά το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, ενώ επτά στους δέκα CEO πιστεύουν ότι αυτή τη χρονική στιγμή χρειάζεται αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου για την εργασία. Παράλληλα, έξι στους δέκα CEOs αξιολογούν θετικά τις ρυθμίσεις που προωθεί το κράτος για την τηλεργασία.

Στις 173 μονάδες αυξήθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2021, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 3/6/2021 – 27/6/2021.  

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) αυξήθηκε σημαντικά στις 173 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη γενικότερη αισιοδοξία από την άρση των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα που είχαν τεθεί στην προηγούμενη περίοδο και την διαφαινόμενη έξοδο από την ύφεση που προκλήθηκε από την εξάπλωση της πανδημίας. Η αισιοδοξία, ωστόσο, που εκφράζουν οι CEOs συγκρατείται λόγω της πιθανότητας εμφάνισης νέου κύματος εξάπλωσης του κορονοϊού και την αβεβαιότητα για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει αύξηση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 161 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) βελτιώθηκε στις 184 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2021:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε σημαντική αύξηση στις 233 μονάδες έναντι 147 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε 57% έναντι 15% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 15% έναντι 59% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 244 μονάδες έναντι 230 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 78%, ποσοστό που αυξάνεται σε 82% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυξήθηκε στις 206 μονάδες έναντι 147 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 53% έναντι 23% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 65% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 68% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε οριακή κάμψη. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 59%, ποσοστό που αυξάνεται σε 77% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών συνέχισε την ανοδική του πορεία και αυξήθηκε στις 135 μονάδες έναντι 90 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 61%, ποσοστό που αυξάνεται σε 77% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος αυξήθηκε οριακά στις 168 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 72%, ποσοστό που αυξάνεται σε 87% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 124 μονάδες έναντι 108 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 29% ποσοστό που αυξάνεται σε 42% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε βελτίωση στις 152 μονάδες έναντι 145 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο διαμορφώθηκε σε 43%, μερίδιο που αυξάνεται σε 52% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 108 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 45% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και 48% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε στις 155 μονάδες έναντι 145 του προηγούμενου τριμήνου. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά ανήλθε σε 49%, ποσοστό που αυξάνεται σε 58% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση τους για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Το 57% των CEOs αξιολογεί θετικά το νέο νομοσχέδιο, ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων. Το 37% το αξιολογεί ουδέτερα και μόνο το 6% το αξιολογεί αρνητικά.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν χρειάζεται αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου για την εργασία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επτά στους δέκα CEOs, αναλογία που αυξάνεται σε εννιά στους δέκα για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, πιστεύουν ότι αυτή τη χρονική στιγμή χρειάζεται αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου για την εργασία, ενώ μόλις το 11% δηλώνει ότι δεν απαιτείται αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου.

Σχεδόν έξι στους δέκα CEOs αξιολογούν θετικά τις ρυθμίσεις που προωθεί το κράτος για την τηλεργασία μερίδιο που αυξάνεται σε 65% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, το 36% δηλώνει ότι το αξιολογεί ουδέτερα, ενώ μόλις το 7% θεωρεί αρνητικές τις ρυθμίσεις για την τηλεργασία.

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ, κ. Βασίλη Ραμπάτ:

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2021 συνέχισε την ανοδική του τάση και αυξήθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Η βελτίωση του δείκτη αποτυπώνει τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία μετά την επιστροφή στην κανονικότητα με την λειτουργία των επιχειρήσεων όλων των κλάδων εντός πλαισίου προστασίας της δημόσιας υγείας. Ωστόσο η εμφάνιση μεταλλάξεων του κορονοϊού και η πρόσφατη άνοδος των κρουσμάτων μετριάζουν στην αισιοδοξία που επικρατεί και ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Παράλληλα η πλειοψηφία των CEOs αξιολογούν θετικά το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τις ρυθμίσεις που προωθεί το κράτος για την τηλεργασία, ενώ επιπλέον θεωρούν ότι η δεδομένη χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για την αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου για την εργασία.»

Περισσότερα για την έρευνα εδώ


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Καθαρισμός 2 παραλιών της Αττικής
Επόμενο άρθροAon και Willis Towers Watson διακόπτουν τη συγχώνευση αξίας $30 δις