Εκπαίδευση

Σημαντικά αναβαθμισμένο το Ετήσιο Πρόγραμμα EDI 2018 του Ε.Ι.Α.Σ.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. (EIAS DIPLOMA in INSURANCE, EDI 2018), αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου, στην περαιτέρω ισχυροποίηση και επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας των Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Το εν λόγω Πρόγραμμα διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) εκπαιδευτικών ωρών προσφέρει στο εκπαιδευτικό του κοινό πλήρεις, περιεκτικές και επίκαιρες γνώσεις και εμπειρίες επί του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, ενώ επεκτείνει τη θεματολογία του στην Κανονιστική Συμμόρφωση της Ασφαλιστικής Αγοράς, στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική,  στο Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Εργασιακή Ψυχολογία, στη Διοίκηση Πωλήσεων και στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών.

Το Πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση του αναγνωρισμένου, από την Αγορά μας, τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA in INSURANCE, θα έχει την έναρξη του την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018, 16:00, στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ επί της Λ. Συγγρού 106, και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 .

Το Πρόγραμμα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, αφού σε αυτό διδάσκουν Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη της Ελληνικής και της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, διαθέτοντες υψηλή εξειδίκευση στην Ασφαλιστική Επιστήμη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και έγκριτοι Market Practitioners της Ασφαλιστικής Τεχνικής.

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ενότητες e-learning και e-testing, καθώς και πλούσια ψηφιακή βιβλιογραφία, που εγγυώνται στους συμμετέχοντες δυνατότητες χρονικής ευελιξίας και άριστα περιθώρια αφομοίωσης και εμπέδωσης της αρτιότατης Εκπαιδευτικής ύλης του.

 

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας