Εκπαίδευση

Σεμινάριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το ΕΙΑΣ

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 – 15.45.

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Αντώνης Σπανός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης, Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Αριστείας.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

  • Πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τα σημαντικά θέματα/όρους/προβλήματα/προτεραιότητες της ΕΚΕ/ Εταιρικής Διακυβέρνησης διεθνώς.
  • Εξοικείωση με τη Στρατηγική ΕΚΕ και την ανάλυση ουσιαστικότητας – materiality analysis
  • Αναφορά στα κυριότερα πρότυπα, μοντέλα και κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούνται παγκόσμια. Σχέσεις και επικαλύψεις μεταξύ αυτών των προτύπων
  • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθοδολογίες για συστηματική εφαρμογή της ΕΚΕ στην Εταιρία τους
  • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους όρους «αειφορία και αναφορά αειφορίας»
  • Να τονιστεί η σημασία και βαρύτητα των δεικτών επίδοσης για την Αειφορία (KPIs)
  • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιεχόμενο αναφορών αειφορίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την έννοια και τα σύγχρονα πρότυπα Εταιρικής Ευθύνης, όπως και για τις τεχνικές εφαρμογής Εταιρικής Ευθύνης σε μια επιχείρηση.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας