Σε σταθερή τροχιά ο Όμιλος Talanx το 1ο εξάμηνο του 2014

465

Μικρή αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, λειτουργικά κέρδη (EBIT) 1 δισ. ευρώ –στα ίδια επίπεδα με το 2013 κατά το οποίο υπήρξε επίδραση έκτακτων κερδών– οριακή μείωση στα καθαρά κέρδη του Ομίλου: 381 εκατ. ευρώ (410) και επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2014 δείχνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου 2014 του ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

Πιο αναλυτικά στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρεται ότι μετά την ολοκλήρωση του Α’ εξαμήνου, ο Όμιλος Talanx παραμένει σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των προβλέψεων για αναμενόμενα καθαρά κέρδη το 2014, τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο εξάμηνο ο Όμιλος σημείωσε καθαρή κερδοφορία 381 εκατ. ευρώ (από 410 το αντίστοιχο διάστημα του 2013). Αφαιρώντας την θετική επίδραση των εκτάκτων εσόδων ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2013 από την πώληση των μετοχών της Swiss Life, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 21% το πρώτο εξάμηνο του 2014. Σε ευρώ, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σημείωσαν μικρή αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, με οριακή άνοδο 0,1% στα 15 δισ. ευρώ. Σε όρους τοπικών νομισμάτων (εκτός ευρώ) ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα κατά 2,1%

«Το πρώτο μισό του έτους κινηθήκαμε ικανοποιητικά, ενισχύοντας τους αναπτυξιακούς μας στόχους για το 2014», ανέφερε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas (φωτ.).

Η καθαρή επιβάρυνση εξαιτίας μεγάλων ζημιών μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 250 εκ. ευρώ, από 419 το αντίστοιχο του 2013, κατά το οποίο είχαν καταγραφεί εξαιρετικά μεγάλες ζημίες. Όπως επισημαίνεται, η καλή επίδοση οφείλεται κυρίως στον τομέα των Αντασφαλίσεων, ο οποίος εμφάνισε ζημίες από φυσικές καταστροφές ύψους 105 εκατ. ευρώ – σημαντικά μειωμένες από το προηγούμενο έτος (260). Στις πρωτασφαλιστικές εργασίες, η επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες ήταν οριακά χαμηλότερη από ότι το προηγούμενο έτος: εκτός από τις μεγάλες ζημίες στις αεροπορικές ασφαλίσεις το πρώτο τρίμηνο του 2014, σημαντική ήταν η επιβάρυνση από την πρόσφατη καταιγίδα “Ela” καθώς και από αρκετές μεγάλες ανθρωπογενείς ζημίες, κυρίως πυρκαγιές.

Το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε σε -775 εκατ. ευρώ (-716) το πρώτο μισό του έτους, κυρίως λόγω της συμμετοχής των πελατών Ασφαλειών Ζωής στη Γερμανία στα έσοδα από επενδύσεις. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι στο 96,4% (από 96,1). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν σταθερά στα 1,9 δισ. ευρώ (1,9), παρά την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων, κυρίως λόγω των κερδών που σημειώθηκαν στις πρωτασφαλίσεις και χρηματοδότησαν τα επιπλέον αποθεματικά κεφάλαια από τόκους.

Ο Όμιλος Talanx κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2014 λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως και το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο όμως είχε επωφεληθεί από την πώληση των μετοχών της Swiss Life κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και τόκους διαμορφώθηκαν σε 381 εκατ. ευρώ (410) και το κέρδος ανά μετοχή ανήλθε σε 1,51 ευρώ (1,62).

Ο δείκτης ρευστότητας του Ομίλου Talanx στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθε σε 224,8% (31 Δεκεμβρίου 2013: 210,2%).

Μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο Talanx επωφελήθηκε από τα ευνοϊκά επιτόκια και το θετικό περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές, τοποθετώντας στα μέσα Ιουλίου ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior benchmark bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το ποσόν προορίζεται να διατεθεί για τη μείωση των πιστωτικών ορίων και την εξόφληση υφισταμένων ομολόγων.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις

Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημείωσε στο πρώτο μισό του έτους αύξηση 4,1% στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, φθάνοντας τα 2,5 δισ. ευρώ (2,4). Η ανάπτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες εξωτερικού. Σε σταθερές συναλλαγματικές τιμές, η ανάπτυξη άγγιξε το 5,2%. Ο δείκτης ιδίας κράτησης για πρώτη φορά υπερέβη το 50%, φθάνοντας στο 53,6% (47,8%). Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε, στα 6 εκατ. ευρώ (-19). Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του προηγούμενου έτους είχαν επιβαρυνθεί από τις πλημμύρες στη ΝΑ. Γερμανία. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης μειώθηκε σε 99,4% (102,1) πλησιάζοντας τον ετήσιο στόχο του 96-98% για το 2014. Όπως και κατά το πρώτο τρίμηνο, έτσι και το δεύτερο τα πραγματοποιημένα κέρδη από επενδύσεις οδήγησαν σε έκτακτη αύξηση των εσόδων από επενδύσεις κατά 39,2% στα 151 εκατ. ευρώ (108). Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν σε 141 εκατ. ευρώ (70). Η συμβολή του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκε στα 89 εκατ. ευρώ (41).

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ εξαμήνου 2014 (
IFRS)

Σε εκατ. ΕΥΡΩ

Α εξάμηνο 2014

Α εξάμηνο 20131

Μεταβολή 2014/2013

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

14.975

14.966

0 %

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

11.308

11.498

(2) %

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,4 %

96,1 %

0,3 % μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

1,948

1.877

4 %

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.005

1.032

(3) %

Καθαρά κέρδη (αφαιρ. δικαιωμάτων μειοψηφίας)

381

410

(7) %

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2

10,3 %

11,8 %

(1,5) % μονάδες

1) Στοιχεία προσαρμοσμένα κατά IAS 8

2) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

 

Προηγούμενο άρθροΠΣΑΣ: Στις 17 Σεπτεμβρίου η βράβευση των Κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμβούλων
Επόμενο άρθροΣτην Ελλάδα η βουλγαρική Euroins μέσω της Global Insurance Group