Κύπρος

Roadshow του ΧΑΚ στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου

Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Roadshow που οργανώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εισηγμένων εταιρειών του.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (λεωφόρος Αθηνών 110) και σ’ αυτή θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση των νέων αναπτυξιακών σχεδιασμών του ΧΑΚ, σε φορείς της χρηματιστηριακής αγοράς της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά την εκδήλωση θα επιδιωχθεί:

  • Η προώθηση του ΧΑΚ και η προβολή του ρόλου του.
  • Η ενημέρωση των Θεσμικών επενδυτών και συντελεστών της αγοράς της Ελλάδας σχετικά με το ΧΑΚ.
  • Η προβολή των δραστηριοτήτων εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ.
  • Η ανάδειξη των Εισηγμένων Εταιρειών και της αγοράς του ΧΑΚ στο εξωτερικό και η ανάδειξη της δυνατότητας διεθνοποίησης των εισηγμένων εταιρειών της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, θα διατεθεί χρόνος σε αριθμό εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ που θα συμμετάσχουν, για να προβούν σε παρουσιάσεις.

Οι παρουσιάσεις θα απευθύνονται στοχευμένα σε στελέχη και αξιωματούχους θεσμικών επενδυτών, αναλυτές από χρηματιστηριακές εταιρείες, εκπροσώπους αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων και ταμείων και στελεχών Χρηματιστηριακών εταιρειών-Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, θα προγραμματιστούν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις (business meetings).

Σκοπός είναι η ενημέρωση για πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματιστηριακή αγορά του ΧΑΚ και ειδικότερα για τα στρατηγικά πλάνα, τις προοπτικές και τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ.

Oι συμμετέχουσες στο Roadshow εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ, είναι οι ακόλουθες:

  • Bank of Cyprus Holdings Public Co.
  • Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
  • Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ
  • Logicom Plc Ltd
  • Petrolina (Holdings) Public Ltd
  • Atlantic Insurance Company Plc Ltd

Η πρωτοβουλία αυτή του ΧΑΚ, αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στο να διευρυνθούν περαιτέρω οι προοπτικές των Εισηγμένων Εταιρειών του ΧΑΚ, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας