Atlantic Insurance, Λουκής Ιωάννου: «Στρατηγικές αποφάσεις με βάση τον δείκτη φερεγγυότητας»

3330
Ioannou Loukis Atlantic

Η Atlantic Insurance είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις ασφαλιστικές που κατέγραψαν δείκτη φερεγγυότητας που ξεπερνά το 200%. Κι αυτό, παρά τη μείωση της τάξεως του 4% στα ασφάλιστρα για το 2016.

Ο κ. Λουκής Ιωάννου, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, αναφέρει πως, παρά τη μείωση του μεριδίου αγοράς της, η Atlantic κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της και να διατηρείται εύρωστη.

Συνέντευξη στη Νατάσα Χριστοφόρου

Κύριε Ιωάννου, πώς η Atlantic κατάφερε να είναι τόσο επαρκώς κεφαλαιοποιημένη και σε τι ενέργειες θα προβείτε για να συνεχίσετε να έχετε τα ίδια αποτελέσματα;
Λ.Ι.: Ο δείκτης φερεγγυότητας της Εταιρείας ανέρχεται σε 206,5% και θα ήταν πολύ ψηλότερος (280%), αν η Atlantic δεν είχε στο χαρτοφυλάκιό της το συμβόλαιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο ψηλός δείκτης φερεγγυότητας της Atlantic αντικατοπτρίζει την οικονομική της ευρωστία και είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης στρατηγικής της εταιρείας από την ημέρα ίδρυσής της μέχρι σήμερα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά οφείλεται στους πιο κάτω παράγοντες:

  • Συνετή και προσεγμένη ανάπτυξη εργασιών, η οποία συνάδει με τις διαχρονικές αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας και στοχεύει στη δημιουργία αξίας στους μετόχους και στη διατήρηση της Atlantic ως μιας εκ των πιο σοβαρών και αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Προσήλωση στο επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας, το οποίο εστιάζεται στην προώθηση απευθείας εργασιών. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη διατήρηση άμεσης και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών και στην ανάπτυξη δυνατών δεσμών και προσωπικών σχέσεων μαζί τους.
  • Οι στρατηγικές αποφάσεις αξιολογούνται με βάση τον δείκτη φερεγγυότητας.
  • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, η οποία συνδέεται με την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και περιορισμό της έκθεσης κινδύνων εντός των καθορισμένων αποδεκτών ορίων ανοχής.
  • Ενδυνάμωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα οικονομικά σας αποτελέσματα το προηγούμενο έτος κατέγραψαν μείωση, σε σχέση με τη συνολική άνοδο που παρατηρήθηκε στην αγορά. Πού οφείλεται αυτή η μείωση;
Λ.Ι.: Τα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν το 2016 σε €22 εκατ. με μείωση 4,1%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των ασφαλίστρων δύο μεγάλων συμβολαίων. Μείωση, η οποία όμως δεν επηρέασε τα καθαρά ασφάλιστρα ούτε την κερδοφορία της εταιρείας, αφού τα συμβόλαια αυτά είναι 100% αντασφαλισμένα (συμβόλαια fronting). Τα ασφάλιστρα της Εταιρείας υστέρησαν κυρίως στους κλάδους υγείας και οχημάτων. Αντίθετα, στους κλάδους περιουσίας και ευθύνης η Atlantic παρέμεινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική και κατέγραψε αυξήσεις ασφαλίστρων 1,8% και 2,5%, αντίστοιχα, οι οποίες ήταν ψηλότερες της αγοράς.

Η μείωση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας το 2016 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον έντονο και σε κάποιο βαθμό αντισυμβατικό ανταγωνισμό, αλλά και στο γεγονός ότι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης είναι πολύ πιο δύσκολη για εταιρείες που είναι προσηλωμένες στο μοντέλο της προώθησης απευθείας εργασιών.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις αντικειμενικές δυσκολίες, το 2016 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Atlantic, αφού τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,1% σε €4,53 εκατ., τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,9% σε €35,8 εκατ. και το μέρισμα προς τους μετόχους σε 9,25 σεντς από 8,50 σεντς το 2015. Αρκεί να αναφέρω ότι τα κέρδη της Atlantic για το 2016 ανέρχονται στο 18% των συνολικών κερδών του γενικού ασφαλιστικού κλάδου, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των ασφαλίστρων μας αντιστοιχεί μόλις στο 6% του συνόλου.

Πού στοχεύει η Εταιρεία;
Λ.Ι.: Ο στόχος της Εταιρείας κατά την επόμενη διετία είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου κερδοφορίας των τελευταίων 30 ετών και η προστασία του μεριδίου αγοράς της. Η διεύθυνση παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, καθώς και τις ανάγκες των πελατών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στα πλαίσια αυτά:

  • Η Εταιρεία θα συνεχίσει να αναθεωρεί τα ωφελήματα και τις καλύψεις των ασφαλιστικών συμβολαίων της, ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα παραμένουν ανταγωνιστικά στην αγορά.
  • Προγραμματίζει την εισαγωγή νέου εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού συμβολαίου για πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους.

Επιπρόσθετα, θα συνεχίσει την τεχνολογική αναβάθμιση, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της ποιότητας των υπηρεσιών. Η Εταιρεία θα προχωρήσει επίσης σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας της και εφαρμογή λύσης e-customer για ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών.

 

Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας

Σας επηρέασε η κάθοδος στην Κύπρο εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με τις online ασφαλίσεις;
Λ.Ι.: Προς το παρόν η διαδικτυακή ασφάλιση δεν μας έχει επηρεάσει και αυτό οφείλεται κυρίως στην απευθείας εξυπηρέτηση που ακολουθεί η Atlantic από την ίδρυσή της. Είμαστε μία εκ των ελάχιστων ασφαλιστικών εταιρειών Γενικού Κλάδου που μόνο το 25% της δουλειάς μας είναι μέσω αντιπροσώπων. Το υπόλοιπο 75% εξυπηρετείται διαχρονικά από τα υποκαταστήματα που διαθέτουμε σε κάθε μεγάλη πόλη της Κύπρου.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, έναντι των διαδικτυακών ασφαλίσεων, είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας που εμπεριέχουν οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους της Atlantic. Στη δύσκολη στιγμή, εκείνη την ώρα που πραγματικά θα αξιολογηθούμε από τον πελάτη, εμείς είμαστε δίπλα του, τιμώντας το συμβόλαιό του και την υπόσχεση που του είχαμε δώσει.

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και ηλεκτρονικά κάποιες από τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες μας. Ειδικά για την Atlantic η μετάβαση αυτή θα είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, που είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από το δίκτυο των αντιπροσώπων τους.

Είναι προφανές ότι οι πελάτες μας, σε αντιδιαστολή με τη μικρού βαθμού εξοικονόμηση ασφαλίστρου, επιλέγουν την Atlantic για να εξασφαλίζουν την ησυχία τους απέναντι στην αβεβαιότητα, που καλύπτεται πλήρως από τα ασφαλιστήριά μας. Παρομοίως και εμείς, με τη σειρά μας, διαχρονικά επιλέγουμε στο θέμα της αντασφάλισης συνεργάτες με το πιο ψηλό rating, έστω κι αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο ακριβοί.

Πώς βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο;
Λ.Ι.: Η ασφαλιστική αγορά, μετά την κρίση του 2013, έχει πλέον εισέλθει σε ανοδική τροχιά, με πιο κύριες αιτίες τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και της δημοσιονομικής σταθερότητας που έχει επιτευχθεί.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, το 2016, τα μικτά ασφάλιστρα του γενικού κλάδου στην Κύπρο να έχουν αύξηση της τάξεως του 2%. Επίσης, η αργή αλλά σταθερή ωρίμανση των Κυπρίων, σ’ ό,τι αφορά στον θεσμό της ασφάλισης, είναι ένα στοιχείο που θα έχει προσθετική αξία στην ανάπτυξη των εργασιών.

Η αύξηση 15% του κλάδου Ασφάλισης Υγείας το 2016, σε σχέση με το 2015, δείχνει τη στροφή και εμπιστοσύνη των Κυπρίων προς την ιδιωτική ασφάλιση.

Γι’ αυτό, το νομοσχέδιο του ΓεΣΥ, από μόνο του, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε τον χάρτη, αλλά ούτε και την αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες, τα τελευταία χρόνια, προς την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Από την 01/03/2019, που θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική συνεισφορά των εργοδοτών, πιθανόν θα προκληθεί ακύρωση κάποιων ομαδικών εταιρικών συμβολαίων υγείας.

Όμως, πεποίθησή μας είναι ότι τα ατομικά συμβόλαια δεν θα επηρεαστούν μέχρι οι πολίτες να δουν την ολοκληρωτική υλοποίηση του ΓεΣΥ.

Προηγούμενο άρθροΚλαδικός Ασφαλιστικός Τύπος: Αυταπόδεικτη η αξία του και αδιάκοπη η συνεισφορά του στον Θεσμό της Ασφάλισης
Επόμενο άρθροAltius Insurance, Ευάγγελος Αναστασιάδης: «Μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία»