27.1 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Altius Insurance, Ευάγγελος Αναστασιάδης: «Μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία»

Η Altius Insurance, με τζίρο 29 εκατομμυρίων ευρώ και με περισσότερους από 60 χιλιάδες ασφαλιζόμενους, βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου, έχοντας, μάλιστα, δείκτη φερεγγυότητας 208%.

Ο εκτελεστικός της Διευθυντής, κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, εξηγεί πώς η εταιρεία έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα καταγράφοντας σημαντικά κέρδη.

Συνέντευξη στη Νατάσα Χριστοφόρου

Κύριε Αναστασιάδη, η Altius Insurance είναι μία από τις πιο καλά κεφαλαιοποιημένες ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου με βάση τα στοιχεία της πρώτης έκθεσης χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας. Πώς φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα;
ΕΥ.Α.: Η Altius Insurance δημιουργήθηκε θέτοντας ως στόχο την εξέλιξη και ανάπτυξή της βασισμένη σε γερά θεμέλια, κάτι που επιβεβαιώνουν, με τον πιο εμφαντικό τρόπο, τα στοιχεία της έκθεσης χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας που έχουν δημοσιευθεί. Η Altius Insurance έχει πλήρη κεφαλαιακή επάρκεια, πολύ ισχυρή μάλιστα, με ποσοστό 208%.

Τα ελεύθερα αποθεματικά της Εταιρείας αποτελούν το 22% του ενεργητικού της και αυτό επιτρέπει την ισχυρή φερεγγυότητα και την υγιή ανάπτυξή της.

Όταν οι πρόνοιες της νομοθεσίας προβλέπουν ελάχιστο ποσοστό φερεγγυότητας 100%, τo 208% υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις και της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει το μέγεθος σε απόλυτους αριθμούς και στο μερίδιο αγοράς που κατέχει.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την οργανική ανάπτυξη, μέσω δηλαδή των υφιστάμενων δικτύων πωλήσεων που διαθέτει, αλλά και από εξαγορές, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αναπόφευκτες μέσα στο καινούριο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε.

Η Altius Insurance, παράλληλα, λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, οι οποίες είναι πολλές και διαφορετικές από το προηγούμενο καθεστώς, κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την εταιρική διακυβέρνηση.

Τα πλείστα μέτρα έχουν ληφθεί κάτω από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή ως μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, όπου ανάλογη υποχρέωση επιβαλλόταν από τους κανόνες της «Βασιλεία II».

Με βάση τα στοιχεία για το 2016, η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη και έχει σημαντική αύξηση στα ασφάλιστρα. Πώς καταφέρατε να ανακάμψετε μετά την οικονομική κρίση;
ΕΥ.Α.: Η Altius Insurance Ltd παρουσιάζει κέρδη και λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων, ύψους €3,5 εκατ. για το 2016 (2015: €3,4 εκατ.). Αυτό συμβαίνει για μια σειρά ετών τώρα, γεγονός που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε τρόπους, υπηρεσίες και προϊόντα μέσα από τα οποία η Εταιρεία θα αναπτύσσεται και θα μεγαλώνει συνεχώς.

Ενδεικτικό είναι ότι το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων της Εταιρείας τον προηγούμενο χρόνο έχει ξεπεράσει τα 29 εκατομμύρια για τα συμβόλαια ζωής, υγείας και γενικού κλάδου, ενώ ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων υπερβαίνει τις 60.000. Οι οικονομικές κρίσεις δοκιμάζουν τις αντοχές των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οι δυνατοί βγαίνουν από τις κρίσεις ενδυναμωμένοι, ενώ οι αδύνατοι κάποτε καθόλου.

Η Altius πήρε τις δύσκολες αποφάσεις τις καλές εποχές. Αυτό σημαίνει πως την περίοδο της οικονομικής ευμάρειας, όταν ήταν εύκολο να αυξήσουμε τον όγκο εργασιών και εγγράφονταν αμφιβόλου ποιότητας και εισπραξιμότητας ασφαλιστήρια, στην Altius ήμασταν επιλεκτικοί, διατηρήσαμε και ενδυναμώσαμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου.

Χαρακτηριστική αποτύπωση της πιο πάνω προσέγγισης είναι η στρατηγική την οποία ακολούθησε και εφάρμοσε η Εταιρεία το 2013, όταν ο τόπος πέρασε μία πρωτόγνωρη κρίση. Στη δύσκολη εκείνη περίοδο η Εταιρεία δεν προέβη σε καμία μείωση προσωπικού αλλά επένδυσε στο μέλλον, σε καινούριες τεχνολογίες και σε ανθρώπινο δυναμικό, μία τακτική που την έχει κάνει δυνατή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Altius Insurance;
ΕΥ.Α.: Η Altius Insurance έθεσε από την αρχή ξεκάθαρους, πελατοκεντρικούς στόχους και οδεύει με στρατηγικό σχεδιασμό, αφενός μεν, στην πλήρωση των πελατειακών αναγκών και, αφετέρου, στη γενικότερη ανάπτυξή της.

Διαθέτει τόσο την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όσο και την κεφαλαιουχική ευρωστία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές ανάγκες κάθε επιχείρησης και κάθε οικογένειας και να εκπληρώσει υψηλούς στόχους.

Στόχος είναι να διατηρηθούμε αρκετά βήματα μπροστά από τις ανάγκες της αγοράς, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας που προκύπτουν τη σύγχρονη εποχή.

 

«Μπροστά από τον ανταγωνισμό»

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερες εταιρείες προσφέρουν αποκλειστικά online ασφάλιση, κυρίως αυτοκινήτων. Πώς ανταγωνίζεστε αυτή την πρακτική;
ΕΥ.Α.: Η Altius Insurance ήταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που εφάρμοσε την πρακτική της oniline ασφάλισης, μέσω ενός πρωτοποριακού προγράμματος ασφάλισης αυτοκινήτου. Όταν η αγορά βαδίζει προς μία κατεύθυνση, δεν μπορεί μια εταιρεία να κινείται στην αντίθετη.

Η Altius Insurance, μέσα στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξής της και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των καταναλωτών για αγορά απλών διαδικτυακών σχεδίων ασφάλισης, παρουσίασε τo 2017, μεταξύ άλλων διαδικτυακών σχεδίων, το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου “Buy Τhe Μile”. Το έξυπνο αυτό σχέδιο προσδίδει μια καινούρια διάσταση στην ασφάλεια αυτοκινήτου. Η βασική του φιλοσοφία είναι η σύνδεση του κόστους ασφαλίστρου με τη χρήση του αυτοκινήτου, έτσι ώστε ο οδηγός που διανύει λίγα χιλιόμετρα να μπορεί να ασφαλίσει το όχημά του με χαμηλότερο ασφάλιστρο. Η Altius Insurance, μέσω του αποκλειστικού αυτού προγράμματος ασφάλισης αυτοκινήτου, δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν κάνουν πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό τους να μπορούν να το ασφαλίσουν με χαμηλό κόστος ασφάλισης.

Η παροχή πρωτοποριακών διαδικτυακών σχεδίων ασφάλισης έβαλε την Altius Insurance μπροστά από τον ανταγωνισμό, κάτι που επιβεβαιώνει την επίτευξη των αρχικών στόχων και των εξαγγελιών της διοίκησης.

Ένα από τα πιο μεγάλα θέματα που απασχολούν τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), που ενδεχομένως να προκαλέσει συρρίκνωσή τους. Ως μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), θα θέλαμε την εκτίμησή σας ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει ο κλάδος.
ΕΥ.Α.: Όλοι θέλουμε να γίνει ΓεΣΥ. Η Κύπρος έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο και οικονομικά βιώσιμο Γενικό Σχέδιο Υγείας, που θα παρέχει σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Δυστυχώς, η πρόταση του Υπουργείου Υγείας δεν το πετυχαίνει, επειδή αναφέρεται σε ένα μονοπωλιακό ΓεΣΥ, μια χρεοκοπημένη ιδέα που θα κάνει τα πράγματα χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα.

Ο πολίτης θα πληρώνει περισσότερα, για να απολαμβάνει ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μέσω ενός πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας ο πολίτης δικαιούται και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, όπως επιλέγει ιατρό ή νοσοκομείο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν σε όλους επαρκή και καλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αν ο πολίτης/πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την εξυπηρέτηση, τότε θα δικαιούται και θα μπορεί να αλλάξει πάροχο χωρίς να παραμένει εγκλωβισμένος μόνιμα σε ένα μονοπωλιακό σύστημα.

Σκοπός είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας για όλους και όχι η κατάρρευσή της.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας