27.1 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης συναλλαγών από την Interamerican

Το 2018 θα είναι έτος αλλαγών στις τραπεζικές συναλλαγές, που θα επηρεάσουν και τις σχετικές λειτουργίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Η επικείμενη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/2366 για τις πληρωμές (Payment Services – PSD2), η οποία ουσιαστικά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους και third party providers (TPPs), προκειμένου να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο, βρίσκει την Interamerican απολύτως έτοιμη.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα τρίτα μέρη τα δεδομένα αυτά, μέσω ανοιχτής πλατφόρμας (open APIs), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε απευθείας συναλλαγές με τους πελάτες τους, χωρίς την διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Interamerican προλαμβάνει τις αναμενόμενες εξελίξεις χρησιμοποιώντας, κατά την τελευταία τριετία, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και αυτοματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών (Treasury Management System – TMS), σύμφωνα με το πρότυπο SEPA (Single European Payments Area).

Η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό σημείο διαχείρισης των εντολών πληρωμών των εταιρειών του ομίλου, καθώς και ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σημείο διεπαφής με τις τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες και τις κυπριακές, για το τμήμα treasury του οργανισμού. Έτσι, η Interamerican διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, έγκυρη και ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και τα διαθέσιμα της.

Στο πλαίσιο των εργασιών τους, οι εταιρείες του οργανισμού εκτελούν περισσότερες από 200.000 συναλλαγές πληρωμών ετησίως, σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποδέκτες πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, οι οποίοι διατηρούν λογαριασμούς με διασπορά σε διάφορες τράπεζες της Ευρωζώνης.

Έχοντας ήδη λειτουργήσει με επιτυχία την εφαρμογή της πλατφόρμας aplonCASH για την εκτέλεση πληρωμών, η Interamerican προχώρησε περαιτέρω με την βοήθεια της Payment Components και της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο.

Αξιοποιεί την επιλογή οpen banking της Ελληνικής Τράπεζας, που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα aplonAPI και πραγματοποιεί, πλέον, πληρωμές σε πραγματικό χρόνο με APIs, αποτελώντας την πρώτη επιχείρηση σε Ελλάδα και Κύπρο που χρησιμοποιεί αυτή την αρχιτεκτονική.

Το σύστημα που εφαρμόζει η Interamerican για τις συναλλαγές, παρέχει τη δυνατότητα:

  • συνολικής διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των εντολών πληρωμών, για όλες τις εταιρείες του οργανισμού, από μία ολοκληρωμένη μηχανογραφική πλατφόρμα,
  • πίστωσης στον λογαριασμό των δικαιούχων εντός της ημέρας,
  • μηδενισμού της παρακράτησης προμήθειας διατραπεζικών συναλλαγών, τόσο για την Interamerican όσο και για τον δικαιούχο,
  • απόλυτης διαχείρισης των κεφαλαιακών διαθεσίμων ανά τράπεζα από τους treasurers, μέσω ανάπτυξης μηχανισμού βέλτιστης δρομολόγησης πληρωμών,
  • αυτόματης επικοινωνίας για την αποστολή εντολών πληρωμών και τη λήψη απαντήσεων από τις τράπεζες, μέσω μηχανογραφικής διασύνδεσης.

Το αναπτυγμένο σύστημα συναλλαγών και η συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου για το open banking αποφέρουν στην Interamerican σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ευθυγράμμιση με την αυξανόμενη προτίμηση των πελατών για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, η μείωση του χρόνου πραγματοποίησης πληρωμών, η αυτόματη συμφωνία χρηματικών διαθεσίμων και τραπεζικών υπολοίπων, η μείωση των διατραπεζικών εξόδων και η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ταμειακής διαχείρισης.

Ακόμη, ο οργανισμός μπορεί να έχει αναλυτική και ακριβή πληροφόρηση των τραπεζικών υπολοίπων του σε πραγματικό χρόνο από ένα και μόνο σημείο. Τέλος, ενισχύεται η συνεχής συμμόρφωση ως προς τις κανονιστικές οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας.

Για τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές της Interamerican απορρέουν οφέλη, όπως η εξάλειψη προμηθειών και χρεώσεων των εισερχομένων εμβασμάτων, η άμεση πίστωση των ποσών που δικαιούνται στον τραπεζικό τους λογαριασμό και η απαλλαγή από την αναγκαστική μετάβαση σε τραπεζικό υποκατάστημα για την είσπραξη της επιταγής.

 

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας