Προκαταβολή φόρου: το σημαντικότερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις

375

Η αύξηση των συντελεστών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος συνιστά το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμηνιαίας συγκριτικής έρευνας του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. Ιδιαίτερα επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται επίσης οι υφιστάμενοι συντελεστές φόρου εισοδήματος, το ισχύον τέλος επιτηδεύματος και η μη θέσπιση αφορολόγητου ορίου. Το υφιστάμενο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Εφορίες κατονομάζεται ως λιγότερο επιβαρυντικό πρόβλημα.

Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, οι ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις (ΟΕ και ΕΕ) αξιολογούν τη μη θέσπιση αφορολόγητου ορίου ως σημαντικότερο πρόβλημα σε σύγκριση με τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ). Για τις υπόλοιπες φορολογικές διατάξεις δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Οι μικρές επιχειρήσεις αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα που άπτονται της μη θέσπισης αφορολόγητου ορίου, του τέλους επιτηδεύματος και του πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορίες, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις με περισσότερους από εννέα απασχολουμένους. Για τους υφιστάμενους συντελεστές φορολόγησης και για τα ποσοστά προκαταβολής φόρου, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Η μη θέσπιση αφορολόγητου και το τέλος επιτηδεύματος φαίνεται να επιβαρύνουν περισσότερο τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50.000 € το εξάμηνο. Αντίθετα, το πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορίες, οι υφιστάμενοι συντελεστές φορολόγησης και τα ποσοστά προκαταβολής φόρου είναι το ίδιο επιβαρυντικά για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του καταγεγραμμένου κύκλου εργασιών τους.

Εννέα στους δέκα επιχειρηματίες θεωρεί πως βασική προτεραιότητα της ΕΣΕΕ θα πρέπει να είναι η επαναφορά του συντελεστή προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος στα επίπεδα του 2014. Επίσης, εμφαση πρέπει να δοθεί στην επαναφορά της ισχύος του αφορολόγητου ορίου και για τους επιτηδευματίες, μέσω τους καθολικής ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων. Στη συνέχεια, με τον ίδιο περίπου βαθμό προτεραιότητας, αναδεικνύεται η ανάγκη θέσπισης κοινού φορολογικού συντελεστή και η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τέλος, η θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας και η παροχή κινήτρων τόσο για την ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος όσο και για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι τα δύο εναπομείναντα φορολογικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής από την ΕΣΕΕ, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες εμπόρους επιτηδευματίες.

{gallery}pinakes-grafimata/Forologiko-inemy-esee{/gallery}

Προηγούμενο άρθροLife Essential: Πρόγραμμα Προστασίας από τη MetLife
Επόμενο άρθροΣυνεργάτες της ΑΧΑ αξιολογούν το Mediσυν 2