Νομοθεσία

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 153/8.1.2019 (εξετάσεις πιστοποίησης)

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας