Συνεντεύξεις

Ποιος αμφισβητεί τον ρόλο των Σωματείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης;

Ο Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κ. Παναγιώτης Λελεδάκης, απαντά σε όσους αμφισβητούν τη συμβολή των σωματείων στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου

Στο πλαίσιο του νέου νόμου 4583/2018 για την IDD ικανοποιήθηκαν αρκετά πάγια αιτήματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Παρόλα αυτά, η συμβολή των σωματείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης –που σήκωσαν και το βάρος προώθησης αυτών των αιτημάτων– έχει πολλάκις αμφισβητηθεί.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κ. Παναγιώτης Λελεδάκης, απαντά σε όλους όσους αμφισβητούν τον ρόλο των σωματείων στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Παράλληλα, με αφορμή την ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΑΔΕ, αναφέρεται στα σημεία του νέου νόμου που απασχολούν περισσότερο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και στο τι ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να προσέξουν.

Συνέντευξη στη Δήμητρα Καζάντζα

Κύριε Λελεδάκη, τι απαντάτε σε όσους αμφισβητούν την προσφορά των σωματείων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην προώθηση και την επίλυση των θεμάτων του κλάδου;

Π.Λ.: Όλα τα σωματεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και στην Αθήνα και στην επαρχία, επιτελούν ένα πολύ σπουδαίο έργο. Εθελοντικά και εις βάρος της εργασίας τους τα μέλη τους, σε προκλητικές εποχές, κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των συναδέλφων αλλά και πραγματοποιούν αναπτυξιακές κινήσεις, όπως ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες κ.ά.

Υπάρχει και εξαιρετική ενότητα και συσπείρωση και συνεννόηση των σωματείων της Αθήνας, με τη δημιουργία της ΕΑΔΕ, αλλά και με όλα τα σωματεία εκτός Αθηνών.

Έχουμε παλέψει όλοι μαζί για όλα τα ζητήματα του κλάδου, με κορυφαίο τη διαβούλευση για τον νέο νόμο IDD, πρώτα σε ευρωπαϊκό και μετά σε εθνικό επίπεδο.

Αρχικά, με τη συμμετοχή μας στο πανευρωπαϊκό όργανο της BIPAR επιτεύχθηκε, μετά από πολλή πίεση, να αποφύγουμε κανονιστικές διατάξεις, όπως η απαγόρευση προμηθειών στα unit linked προϊόντα, η αποκάλυψη της αμοιβής πάνω στο συμβόλαιο, αλλά και οι εγγυήσεις σε όσους έχουν δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαίτησε διαβουλεύσεις, ταξίδια και πολύωρη μελέτη των κειμένων, για να συνταχθούν υπομνήματα και αιτιολογημένες προτάσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, στη συνέχεια, ο νόμος που ψηφίστηκε έγινε κατά πολύ δικαιότερος για τη διαμεσολάβηση σε σημαντικά σημεία. Αναφέρω, ενδεικτικά, τα εμπορικά δικαιώματα του διαμεσολαβητή και τα θέματα καταγγελίας σύμβασης, την κατοχύρωση αποζημίωσης στη σύνταξη, το να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για όλα τα δίκτυα διανομής ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, και πολλά άλλα που αναφέρθηκαν και στην ενημερωτική εκδήλωση που έγινε από την ΕΑΔΕ με την υποστήριξη του ΕΕΑ.

Κατά τις διαβουλεύσεις για τον εθνικό νόμο απαιτήθηκαν αλλεπάλληλες επαφές με το υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς, μελέτη με τους νομικούς των συνδέσμων μας, η παρουσία μας στη Βουλή, για να εξηγήσουμε τις θέσεις μας στις επιτροπές, και πολλές ακόμα κινήσεις.

Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ως σωματεία ήταν το φορολογικό – ασφαλιστικό, με αλλεπάλληλες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους φορείς και με κινητοποιήσεις ακόμα και στον δρόμο, αλλά είναι ένα συνολικό πρόβλημα για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που, δυστυχώς, δεν μπόρεσε να λυθεί.

Έχουν γίνει κινήσεις και για το bancassurance. Είχαμε επαφές με την ΤτΕ, με διοικήσεις τραπεζών, κάναμε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες και πετύχαμε να κυκλοφορήσει εγκύκλιος από την ΤτΕ που αναφέρει ότι ο καταναλωτής δικαιούται να επιλέγει την ασφάλιση και τον σύμβουλό του. Με τη συνδρομή των σωματείων έχουν δικαιωθεί αρκετές περιπτώσεις κατά τραπεζών για αθέμιτες πρακτικές προς καταναλωτές.

Μετά από κινητοποίηση και με τη συνεργασία της ΕΑΕΕ δημιουργήθηκε επιτέλους το ενιαίο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το οποίο αν αξιοποιηθεί σωστά, με κινήσεις εξωστρέφειας προς τον καταναλωτή και σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το φαινόμενο των μαύρων κωδικών.

Επίσης σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ αποφύγαμε να γίνει υποχρεωτική η χρήση pos από τους διαμεσολαβητές που έχουν δικαίωμα είσπραξης.

Τα σωματεία, λοιπόν, έχουν δραστηριοποιηθεί με όλες τους τις δυνάμεις για όλα τα σημαντικά θέματα, με πολλές εργατοώρες και κινήσεις και φυσικά είναι πάντα ανοικτά σε προτάσεις από τα μέλη τους για ακόμα πιο αποτελεσματικές κινήσεις εφόσον είναι εφικτό.

Τι απασχολεί περισσότερο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με βάση τις ερωτήσεις που σας έκαναν στο πλαίσιο της εκδήλωσης της 18ης Ιανουαρίου για την IDD;

Π.Λ.: Πολλά ερωτήματα υπήρχαν σχετικά με την υποχρέωση επιλογής κατηγορίας πράκτορα ή μεσίτη για τους διαμεσολαβητές που είχαν πριν τον νέο νόμο άδεια συμβούλου και μεσίτη ταυτόχρονα.

Επίσης, ρωτούσαν αν όσοι είχαν άδεια ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή θα έπρεπε να κάνουν κάποια ενέργεια προς το επιμελητήριο και η απάντηση ήταν σαφής. Δεν απαιτείται να γίνει κάτι, καθώς η ενοποίηση των κατηγοριών θα γίνει αυτόματα από τα επιμελητήρια.

Πολλές απορίες δημιούργησε το τι θα συμβεί με πράκτορες που συνεργάζονται σήμερα με μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας μόνο όμοιων κατηγοριών διαμεσολάβησης μεταξύ τους.

Σημαντικό, επίσης, ήταν το ερώτημα για το αν θα αλλάξουν οι ΚΑΔ στις κατηγορίες διαμεσολάβησης, απάντηση που αναμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, με προσπάθεια από μέρους μας να μη χρειαστεί να αλλάξουν.
Τέλος, πολλά ήταν τα ερωτήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνει ο διαμεσολαβητής, για να εναρμονιστεί με τον νέο νόμο.

Κύριε Λελεδάκη, εσείς ποια σημεία του νέου νόμου πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοί σας;

Π.Λ.: Πολύ σημαντικά είναι τα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή, όπως το έντυπο προσυμβατικής ενημέρωσης, η ορθή ανάλυση αναγκών και η αιτιολογημένη συμβουλή, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα που πρέπει να δίνονται μαζί με τα προγράμματα, όπως το IPID και το KID (για τα ασφαλιστικά προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις).

Θα πρέπει να τηρούνται σωστά όλες αυτές οι διαδικασίες, καθώς η εποπτική αρχή μπορεί να μην κάνει επιτόπιο έλεγχο, αλλά μπορεί να ζητήσει αναδρομικά όλα αυτά τα έντυπα για τα συμβόλαια που έχει συνάψει σε μια συγκεκριμένη περίοδο ένας διαμεσολαβητής.

Η ΕΑΔΕ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πρότυπα έντυπα για όλες τις υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή, ώστε να μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει σωστά τα δικά του.

Επίσης η ΕΑΔΕ σε συνεργασία και με το ΕΕΑ έχει δημιουργήσει ειδικό e-mail, για να απαντήσει ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της IDD. Επίσης, κάθε σωματείο ξεχωριστά, για τις ειδικές ανάγκες κάθε κατηγορίας διαμεσολάβησης, θα μπορεί να απαντάει σε ερωτήματα και να δίνει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.


Η παραπάνω συνέντευξη του κ. Π. Λελεδάκη δημοσιεύεται στο τεύχος Φεβρουαρίου της “Α.Α.”

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας